Brandklassad Miljöcontainer Walk In


Sortera efter
1 till 32 från 32
Visa
Per sida
Brandklassad miljöcntainer walk in

Förvaring av brandfarlig vara i miljöcontainer

I modellen Walk-In blir den personliga passagen in och ur containern enkel och kemikalierna finns lättillgängliga på hyllor. Hela miljöcontainerns golv är ett uppsamlingskärl för eventuella spill eller vid läckage. Detta ger en lagenlig och miljösäker förvaring av kemikalierna. Miljöcontainern har en stabil konstruktion och kan lyftas vid behov. Miljöcontainer Walk In används ofta som ett alternativ till oljerum, kemikalierum, oljebod eller liknande och kan definieras som ett flexibelt och mobilt kemikalierum. Containrarna finns i storlekar från 2-21m².

Till samtliga storlekar finns ett brett och omfattande utbud av tillval som innefattar belysning, värme, teknisk ventilation, lucka för tryckavlastning, hyllor mm. Filtrera ovan för att hitta lämplig modell för dina förvaringsbehov.


Brandklassade miljöcontainer uppfyller kraven i SÄIFS 2002:2 

DENIOS tillverkar marknadens bästa brandklassade miljöcontainers. Detta säkerställs genom internationella certifieringar, brandkammartester, externa prov och testprocedurer.

Våra brandklassade miljöcontainer uppfyller kraven i SÄIFS 2002:2 med avseende på lagring av brandfarliga, giftiga och oxiderande medier och är avsedda för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus såväl som inomhus.

Alla DENIOS brandklassad miljöcontainer har ett garanterat brandskydd på minst 90 minuter. Tack vare den säkerheten finns det även möjlighet att rädda lokaler och maskiner vid eventuell olycka.

Brandsäker container för olja och kemikalier

Förvara olja och kemikalier brandsäkert, utan krav på säkerhetsavstånd varken inomhus eller utomhus. Ett integrerat uppsamlingskärl fångar upp spill och läckage. Med utrustning som ramp och hyllor förenklas kemikaliehanteringen samtidigt som det blir det ordning bland kemikalierna.

Brandklassad Miljöcontainer typ Walk in erbjuder sedan många år ett beprövat produktsortiment med all nödvändig säkerhet som krävs för lagenlig förvaring av brandfarliga och miljöfarliga kemikalier. Här finns 2 versioner att välja mellan:

  • Brandklassad Miljöcontainer BMC

Med modellerna från BMC-serien väljer du bland ett omfattade sortiment från kompakta lager för fat eller små behållare till stora lager med ytor större än 20 m² och takhöjd upp till 2,5 meter. Här finns möjligheten anpassa storlek och utrustning efter specifika behov och därför finns det en lösning för alla.

  • Brandklassad miljöcontainer EFP

Miljöcontainer EFP är en mycket prisvärd förvaringslösning för brandfarliga ämnen med högsta brandskyddet. Denna lösning erbjuder standardiserade storlekar med ett flertal utrustningsalternativ. Godkända enligt EN 13501 blir denna lösning ett tryggt alternativ som uppfyller de senaste kraven avseende förvaring av brandfarliga ämnen.

Brandsäker lackeringsverkstad, måleriverkstad eller doseringsrum

En brandklassad miljöcontainer kan utrustas så det fungerar både som arbetsstation samt lager för kemikalier. Med exempelvis ventilation, nöddusch och arbetsbänkar blir arbetet både ergonomiskt brandsäkert och icke hälsofarligt.