Brandklassad miljöcontainer

Nyheter:

Ladda produkter

Ladda produkterFörvaring av brandfarlig vara i miljöcontainer

DENIOS brandklassade miljöcontainers erbjuder högsta säkerhet och en lagenlig lösning för lagring av brandfarliga och miljöfarliga kemikalier. De brandklassade miljöcontainrarna är utvecklade med avseende för lagring av brandfarliga, miljöfarliga och oxiderande medier. Containern uppfyller alla EI 90-brandskyddskrav enligt SS EN 13501-2. Detta innebär att hela miljöcontainern har en brandmotståndstid på 90 minuter, oavsett om branden sker på hyllagrets in- eller utsida.

Containern bildar en brandcell och är avsedd för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus eller inomhus. Uppsamlingskärlet av stål är tillverkat i en del, så att även stora behållare kan lagras på ett lagenligt sätt.

Med mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av miljöcontainers är DENIOS brandklassade miljöcontainers en säker investering i framtiden, både med avseende på lagstiftning och ekonomi.

Fördelar med Brandklassad Miljöcontainer

Brandklassad miljöcontainer

  • För inomhus- och utomhusuppställning.
  • EI90-brandsäkerhet (90 minuter) in- och utvändigt.
  • Miljövänlig och säker lagring.
  • Varmförzinkat uppsamlingskärl av stål. Det innebär att även stora fat kan förvaras i containern. För frätande ämnen finns uppsamlingskärl av plast
  • De varmförzinkade gallren kan lätt avlägsnas för rengöring av uppsamlingskärlet.

Säker kemikalieförvaring med brandklassad miljöcontainer

Med DENIOS brandklassade miljöcontainer är det möjligt att kombinera säkerhet för personal, brandskydd och effektiva arbetsprocesser vid dosering av kemikalier eller färgblandning. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses vara ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring a större mängd brandfarlig vara. I miljöcontainern kan även ett ventilerat arbetsutrymme skapas som ger personalen en säker arbetsmiljö.

Arbetsutrymmet kan utrustas med exempelvis arbetsbord, nöddusch, doseringspumpar, dragskåp, fönster eller invändig ATEX-ventilation. Uppsamlingskärl för spill och läckage finns redan integrerat i huvudkonstruktionen så att även stora behållare kan lagras på ett lagenligt sätt. Utvändigt finns ingen ex-zon för miljöcontainern.

DENIOS har många års erfarenhet av tillverkning av miljöcontainers. De brandklassade miljöcontainrarna är utvecklade med avseende för lagring av brandfarliga, miljöfarliga och oxiderande medier. Containern bildar en brandcell och är avsedd för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus eller inomhus. Med DENIOS brandklassade miljöcontainer får våra kunder ett brandsäkert lager och en säker arbetsmiljö i en och samma lösning.

Vår erfarenhet gör att du som kund kan lita på att projektet kommer leverera en pålitlig och praktisk förvaringslösning. Vår kunskap - Din säkerhet!

 

 


Miljöcontainer som arbetsstation

Miljöcontainer som arbetsstation

Genom att integrera en miljöcontainer i befintlig verksamhet kan du skapa en arbetsstation såsom måleriverkstad, lackeringsverkstad eller doseringsstation. På detta sätt kan färger, lacker samt kemikalier förvaras brandsäkert samtidigt som säkerheten för anställda ökar.

Med DENIOS Miljöcontainer är det möjligt att kombinera säkerhet för personal, brandskydd och effektiva arbetsprocesser vid dosering av kemikalier eller färgblandning. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses vara ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig vara även inomhus. I miljöcontainern kan även ett ventilerat arbetsutrymme skapas som ger personalen en säker arbetsmiljö. Arbetsutrymmet kan utrustas med exempelvis arbetsbord, nöd dusch, doseringspumpar, dragskåp, fönster eller invändig ATEX-ventilation. Uppsamlingskärl för spill och läckage finns redan integrerat i huvudkonstruktionen. Utvändigt finns ingen ex-zon för miljöcontainern.