Vi gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier.

DENIOS Sverige

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan.

Vårt uppdrag på DENIOS, som partner för miljön, är att genom rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier.

30 års erfarenhet och expertisVad gör vi och varför?

Som din partner inom hantering, förvaring och sanering av kemikalier, har DENIOS ambitionen att utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet.
Vi brinner för att människor ska kunna gå säkra till sin arbetsplats och klara arbetsdagen utan olyckor, såväl som att miljön ska få så lite negativ påverkan som möjligt från allas våra olika verksamheter.

I 30 år har detta varit vår affärsidé och vi erbjuder produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, personlig säkerhetsutrustning, absorbenter mm. . Vi anser att när det gäller säkerhet för människa och miljö duger inte gissningar utan vetenskapen om att skydden håller måste finnas. Därför har våra produkter testats och certifierats – Det är vad vi kallar SPILLSKYDD PÅ RIKTIGT.
Uppdraget att skydda människa och miljö är det samma oavsett var i världen du befinner dig och därför finns DENIOS idag representerat i 15 länder. För att uppfylla vårt löfte till dig som kund behövs:

  • Innovativa och banbrytande produkter och tjänster
  • Egen tillverkning för att garantera rätt kvalitet
  • Kompetent och individuell rådgivning av välutbildade specialister
  • Hög kvalitet

Behöver du råd och hjälp kring att öka säkerheten vid användning av kemikalier, ring oss och kom i kontakt med våra säkerhetsrådgivare.Uppsamlingskärl – Vår klassiker för invallning sedan 1986

Uppsamlingskärl_klassiker

En enkel idé är ibland en riktig innovation. DENIOS historia började med ett uppsamlingskärl och har fortsatt till ett heltäckande produktområde för invallning och säker förvaring av kemiklier. Som en av våra kärnprodukter är uppsamlingskärlet fortfarande en del av sortimentet - och utvecklas ständigt vidare. Idag erbjuder vi över 500 olika modeller.

Från liten till stor -Vi erbjuder Europas bästa utbud för invallning av minsta volymen kembehållare till största containeranläggningen för lagring och förvaring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier.

 

 


Produktutveckling
tillverkning_spillskydd
Kemikalieförvaring
DENIOS_global