DENIOS AB har tecknat ett ramavtal med Kammarkollegiet gällande brandsäkra skåp inom offentlig sektor. Omfattningen gäller säkerhetsskåp för...

PolySafe ECO är ett flexibelt uppsamlingskärl anpassat för universell användning i lokaler där miljöfarliga ämnen förvaras. Nu till hösten lanserar...

Nu kan olja, kylvätskor, lösningsmedel, vatten och andra icke-aggressiva vätskor absorberas miljövänligt med nyheten EcoSorb från DENIOS. EcoSorb är...

DENIOS AB har satt målet att alla företagsbilar ska gå på el år 2020. Patrik Löfdahl var först ut att hämta sin nya laddhybrid. Bilen är en Passat...

Nu lanserar DENIOS nya fatlyften SecuDrive i Sverige. Fatlyften är utvecklad för att underlätta hanteringen av tunga 200 liters flänsade stålfat och...

Läckage och spill ingår i arbetet med kemiska vätskor. Hur spillet hanteras är däremot helt avgörande för arbetssäkerheten, miljön och effektiviteten...

DENIOS har för tredje året i rad erhållit EcoVadis silvermedalj för sitt utmärkta arbete inom miljö, anställningsförhållanden och mänskliga...

Uppsamlingskärlet Euro 3R från DENIOS ger säker invallning av 3 IBC. Uppsamlingsvolymen på 1750 liter uppfyller gott och väl miljöbalkens krav. Euro...

Vid förvaring av saltsyra*, salpetersyra, natriumhydroxid eller poolkemikalier krävs en invallning som garanterar att spill inte hamnar i...

Stressade situationer och okunskap leder ofta till misstag. För att du ska undvika de vanligaste misstagen har vi här skapat listan som alla...