Arbeta hos oss

Tillsammans för en hållbar framtid!DENIOS är ett internationellt företag i stark tillväxt och ständig förändring, med ett tydligt mål att all tillväxt och utveckling ska vara hållbar för människa och miljö in i framtiden

DENIOS kompetens bygger på interaktion av mycket olika personligheter, talanger och erfarenheter. Vi arbetar aktivt med värdegrunden för ett verkligt jämställt och tryggt arbetsliv. Framgången i företaget bygger på medarbetarnas nyfikenhet, motivation och ständigt lärande för att alltid få fram den bästa lösningen. 

Som tillverkare och leverantör av miljöprodukter i framkant ger DENIOS
 ett värdefullt bidrag till dagligt skydd av verksamheter, miljö och säkerhet för anställda. Vi finns med 750 anställda representerade i hela Europa, USA och Asien. Våra produkter tillverkas i sju produktionsanläggningar. Som en del av DENIOS-teamet blir du delaktig till att forma vår framtid och våra framgångar!