Vision

DENIOS är världsledaren inom tillverkning och handeln med miljöskyddsprodukter och -tjänster, samt säkerhet på arbetsplatsen. Vi hjälper kunder inom industrin och tjänstesektorn, hantverkssektorn och detaljhandeln, liksom offentliga institutioner med produkter, lösningar och individuella tjänster som uppfyller lagkraven för hantering av kemikalier. Genom vår innovationsförmåga inom utveckling och tillverkning liksom i handeln med våra produkter befäster vi vår ställning som internationell marknadsledare.

Mission

Världen över ser kunder oss som en tillförlitlig samarbetspartner och problemlösare tack vare vår breda kompetens. Vi har fördjupat vår kompetens under årtionden genom vidareutveckling av hela mervärdesprocessen. På så sätt säkrar vi långsiktigt högsta kvalitet i alla produktkategorier, samtidigt som vi garanterar lösningsorienterad rådgivning och snabba leveranser. Vårt stora engagemang för skydd av naturresurserna och ett ansvarsfullt förhållningssätt till människan och naturen utgör därför grunden för vår dagliga verksamhet.

Värderingar

Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande, i vårt beteende och när vi fattar beslut. Vi fattar en mängd beslut varje dag i en ständigt föränderlig miljö. Som företag är vi mångsidiga: vi har olika kulturella bakgrunder och besitter kompetens inom en mängd olika områden. En gemensam värdegrund är garantin för vår framgång.

Vi gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier.

Eftersom naturen räknar med oss.

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan.

Vårt uppdrag på DENIOS, som partner för miljön, är att genom rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier.


Vad gör vi och varför?

Som din partner inom hantering, förvaring och sanering av kemikalier, har DENIOS ambitionen att utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet.
Vi brinner för att människor ska kunna gå säkra till sin arbetsplats och klara arbetsdagen utan olyckor, såväl som att miljön ska få så lite negativ påverkan som möjligt från allas våra olika verksamheter.

I 30 år har detta varit vår affärsidé och vi erbjuder produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, personlig säkerhetsutrustning, absorbenter mm. . Vi anser att när det gäller säkerhet för människa och miljö duger inte gissningar utan vetenskapen om att skydden håller måste finnas. Därför har våra produkter testats och certifierats – Det är vad vi kallar SPILLSKYDD PÅ RIKTIGT.
Uppdraget att skydda människa och miljö är det samma oavsett var i världen du befinner dig och därför finns DENIOS idag representerat i 15 länder. För att uppfylla vårt löfte till dig som kund behövs:

  • Innovativa och banbrytande produkter och tjänster
  • Egen tillverkning för att garantera rätt kvalitet
  • Kompetent och individuell rådgivning av välutbildade specialister
  • Hög kvalitet

Behöver du råd och hjälp kring att öka säkerheten vid användning av kemikalier, ring oss och kom i kontakt med våra säkerhetsrådgivare.


Uppsamlingskärl – Vår klassiker för invallning sedan 1986

Uppsamlingskärl_klassiker

En enkel idé är ibland en riktig innovation. DENIOS historia började med ett uppsamlingskärl och har fortsatt till ett heltäckande produktområde för invallning och säker förvaring av kemiklier. Som en av våra kärnprodukter är uppsamlingskärlet fortfarande en del av sortimentet - och utvecklas ständigt vidare. Idag erbjuder vi över 500 olika modeller.

Från liten till stor -Vi erbjuder Europas bästa utbud för invallning av minsta volymen kembehållare till största containeranläggningen för lagring och förvaring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier.