Hållbarhet

Hållbarhet hos DENIOS

DENIOS är ett snabbt växande företag i Sverige och över hela världen. Till följd av detta växer det globala ansvaret som vi bär varje dag tillsammans med våra kunder och dotterbolag i Europa, Asien och Amerika.

I september 2015 antogs de 17 Globala målen för hållbar utveckling av FN:s Generalförsamling. Att uppfylla de Globala målen är något som måste göra gemensamt och i ett samarbete där alla deltar. Som ett globalt storföretag har vi på DENIOS möjligheten att hållbart utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet, därför anser vi det som vårt uppdrag att kroka arm med FN:s globala mål för hållbar utveckling. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

För att målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer delta aktivt. Våra 3 viktigaste mål är: Hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna och globalt partnerskap.

Till år 2030 ska vi uppnå det ambitiösa målet: Att lösa klimatkrisen. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Detta gör vi för att förbättra för framtida generationer med sikte på en hållbar framtid.


DENIOS erhåller världskänt hållbarhetscertifikat.

DENIOS har för sjätte året i rad erhållit EcoVadis silvermedalj för sitt utmärkta arbete inom miljö, anställningsförhållanden och mänskliga rättigheter samt rättvisa affärsmetoder och hållbar upphandling. Företaget som under 30 år tillverkat produkter för säker hantering, lagring och förebyggande av olje- och kemikalieläckage har minskat energibehovet med 25% trots ökad produktion.
Den oberoende granskningsorganisation EcoVadis har som syfte att stödja företagens miljömässiga och sociala praxis genom omfattande inspektioner av produktions- och leveranskedjor från en hållbarhetssynpunkt. Organisationen styrs i detta avseende av de 10 grundläggande principerna i FN:s Global Compact. Leverantörer från 110 länder bedöms enligt mer än 150 inköpskategorier och 21 CSR kriterier och varje år rapporterar de om vilka framsteg som har gjorts. Enligt denna metod har DENIOS för sjätte gången i rad tilldelats EcoVadis Silver certifiering.Den tiden, när kunden fattade beslut på pris och leveranstid är förbi.  I dag kräver kunder förtroendefulla partners som tar ansvar för hållbarheten för att inleda samarbeten.

Ingo Schlutter; Chef för Kvalitetsledning

EcoVadis Silvermedalj

Klimatvänlig produktion av spillskydd

Under flera år har DENIOS satsat på energieffektiva byggnader och produktionsprocesser. Förnybar energi, värmeåtervinning och vattenrening är åtgärder som länge varit standard. Trots en ökning av produktion och administrativa områden har energibehovet per kvadratmeter redan minskats med 25%. Förutom krav på miljövänlig tillverkning, användning och bortskaffande av produkter, inkluderas även sociala och miljömässiga standarder som EcoVadis kontrollerar regelbundet på plats.

Spillvärmeåtervinning
Spillvärmeåtervinning
Klimatanläggning
Klimatanläggning
Ventilation
Ventilation
Energi genom solceller
Energi genom solceller
Vattenrening
Vattenrening

Koldioxidneutral hemsida

Koldioxidneutral hemsida

Hemsidor genererar också koldioxidutsläpp, särskilt genom strömförbrukningen. För oss är det självklart att även sträva efter en klimatneutral hemsida. Hur fungerar det? Ett oberoende institut beräknar genomsnittlig konsumtion baserat på vår besöksstatistik. Följaktligen stöder DENIOS projekt för att minska koldioxidutsläppen över hela världen.

Visa certifikat 


Tillverkning

Vi tillverkar högkvalitativa produkter med lång hållbarhet. Alla DENIOS produkter uppfyller normer och förordningar enligt lagstiftningen. Vi garanterar att våra produkter tillverkas enligt EU-riktlinjerna. Detta säkerställer vi med omfattande interna processer för testning och även med externa kontroller.

DENIOS har 8 produktionsanläggningar och 21 kontor i Europa, Amerika och Asien - våra ingenjörer och rådgivare är snabbt på plats och kan de lokala lagarna och reglerna. I en stor koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått, så du kan vara på den säkra sidan, idag och imorgon.

Våra produkter går genom en rad säkerhets- och kvalitetstester från TÜV och institutet för materialprovning innan de blir GS certifierade eller byggodkända. När detta är klart startas serieproduktionen.

  • Ett certifikat för säkerhet (GS-tecken) intygar att produkten uppfyller kraven på Utrustning och produktsäkerhetslagen (GPSG).
  • "TÜV-godkänd" är ett kvalitetscertifikat för den tekniska säkerheten av våra produkter.
  • Den internationella miljöstandarden ISO 14001 specificerar krav på globala miljösystem.
  • Fastställer kraven på ett kvalitetssystem (QM-System).
  • Online-Butiken är kvalitetssäkrad av Spiegel Certifikat för en säker och konsumentvänlig webbutik.
  • Medlem i REPA— en del av FTI — Förpacknings- och Tidningsinsamlingen — med uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.
  • Produkter uppfyller säkerhetskrav enligt EU-riktlinjer.
  • Tyska institutet för byggteknik (DIBt) beviljar godkännanden för byggprodukter. Dessa godkännanden är ett tillförlitligt bevis på att DENIOS produkter är lämpade för hantering av farliga ämnen. Det krävs även ett godkännande i statisk belastning. Allt det är för din fördel, för du bestämmer dig för ett beprövat system som är erkänt av statliga myndigheter.
  • Allmänna krav på gasbehållare.