eProcurement DENIOS

Minska kostnader för administration och kontroller.

Speciellt för artiklar med lågt inköpsvärde (så kallade C-delar och B-delar som små uppsamlingskärl och förbrukningsartiklar) uppstår administrativa kostnader som överstiger produktens värde. Med digital kataloghantering kan du spara upp till 30 procent totala processkostnader på följande platser *:

Koll på leveranserna
Koll på leveranserna
Automatiserade inköp enl. avtal
Automatiserade inköp enl. avtal
Betalningshantering / kreditöverföringar
Betalningshantering / kreditöverföringar
Överensstämmelse med din processkedja / revisionssäkerhet
Överensstämmelse med din processkedja / revisionssäkerhet
Säker orderprocess
Säker orderprocess

Vår partner


E-Procurement macht die DENIOS Produkte weltweit über firmeninterne Systeme verfügbar

E-Procurement

Har du ett elektroniskt inköpssystem och vill optimera beställningsprocessen till DENIOS? Vi har rätta lösningen för dig!

Vi skapar en elektronisk katalog för just ditt e-procurementsystem - utan kostnad och anpassad just för dig. Med hjälp av exakta produktbeskrivningar, bilder och artikelreferenser hittar du snabbt den rätta produkten. Till vårt förfogande finns våra E-Procurement experter. Våra experter ser till att hela processen sker snabbt, enkelt, komfortabelt och utan några större ansträngningar.

Fördelar

  • Över 15 års erfarenhet inom e-Business och mer än 50 kataloger i olika format

  • Mer än 10 000 artiklar med bilder och informativa beskrivningar

  • Optimerade, högkvalitativa elektroniska kataloger

  • Individanspassat till dina behov

  • Standarder som BMEcat, eCI@ss, UNSPSC

  • OCI-port / enkel integration av DENIOS online butik i ditt ERP-system


 Internationellt etablerade standarder är självklara för vårt tekniska genomförande. DENIOS e-Procurement-lösningar stöder u.a. detta katalogformat:

  • BMEcat (xml)

  • CIF

  • CSV, TXT

  • Excel


Våra partners

E-Procurment Partner, Unternehmen