Kemikalieskåp: Tips och råd från proffsen

Brandsäkra kemikalieskåp: Tips och råd från proffsen

Oljor, lösningsmedel, rengöringsmedel, färger, lacker: Företag hanterar dagligen en mängd olika farliga kemikalier och måste förvara och lagra dem. Alla dessa ämnen kan vara miljöfarliga, brandfarliga, frätande eller farliga på annat sätt. Vid förvaring av kemikalier finns det krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till.


Denna upplaga av ”safety@work”, din nya säkerhetsuppdatering från DENIOS, innehåller know-how och praktiska tips om hur du uppnår säker förvaring och hantering av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier på arbetsplatsen.

Läs hela upplagan här

safety@work - brandsäkra kemikalieskåp