Absorbenter tips från proffsen

Absorbenter: Tips och råd från proffsen

Hur väl förberedd är du för en olje- eller kemikalieolycka? Kan du säkert förhindra miljöföroreningar till följd av utsläpp av miljöfarliga vätskor, så som lagstiftningen kräver? Hur hanterar du dropp från maskiner så att de inte äventyrar arbetsplatssäkerheten genom risk för halka?

I denna utgåva av "safety@work", din nya säkerhetsuppdatering från DENIOS, får du omfattande information om absorbenter. Vi berättar bland annat om vilka fördelar DENSORB absorbenter har i jämförelse med vanligt granulat och hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför nödsituationer.

Läs hela upplagan här

safety@work absorbenter