Safety at Work

Safety@work – Säkerhetsuppdatering med DENIOS

Företag hanterar dagligen en mängd olika farliga kemikalier och måste förvara och lagra dem. Alla dessa ämnen kan vara miljöfarliga, brandfarliga, frätande eller farliga på annat sätt. Vid förvaring av kemikalier finns det krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till.

I ”safety@work”, din nya säkerhetsuppdatering från DENIOS, innehåller know-how och praktiska tips om hur du uppnår säker förvaring och hantering av miljöfarliga, frätande och brandfarliga kemikalier på arbetsplatsen. Här hittar du alla aktuella utgåvor att läsa!Rekommendationer från safety@work