Länkar

Relaterade länkar

Här har vi samlat länkar till olika myndigheter och forskningsinstitut som presenterar information om hantering av farliga kemikalier, miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatsen.

Hantering av farliga kemikalier länkar för mer information

Länsstyrelsernas uppgift är att arbeta proaktivt, övergripande och samordnande med miljö- hälsoskyddsfrågor

http://www.lansstyrelsen.se/

MSB är myndigheten som skall stödja samhället i att förebygga olyckor. Här står att finna den mesta informationen kring hantering av brandfarliga och explosiva varor.

https://www.msb.se/

Här finns information kring det mesta som handlar vilka regler som gäller kring skydd av arbetsmiljön i företag.

http://www.av.se/

Central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. Här finns den mesta informationen kring kemikalier för den intresserade.

http://www.kemi.se/

Här presenteras lagboken på internet.

http://www.notisum.se/