Vilka lagar gäller vid kemikaliehantering?

Lagstiftning

Att hantera farliga kemikalier kräver ett stort ansvar av dig och dina medarbetare. Kemikalierna behöver förvaras och hanteras i enlighet med lagar och förordningar för att minimera risker.

Här i Sverige har varje enskilt företag ansvar att följa lagar enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen samt föreskrifter och anvisningar från MSB och Boverket för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder för människa och miljö. Vi på DENIOS hjälper dig att uppfylla alla krav.

Nedan finner du både lagar och hur vi stödjer våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier.

Vår kunskap - Din säkerhet

DENIOS stöd och kompentens

I en global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund betyder det att ett samarbete med oss ger dig över 30 års erfarenhet och kompetens från flertalet olika branscher och företag över hela världen.

Som kund hos DENIOS får du alltid induviduell rådgivning med uppdaterad information om direktiv/ normer från EU samt svenska föreskrifter och anvisningar från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket. Vi erbjuder även stöd genom godkännande processen samt genomför kundbesök på plats hos dig.

Vi på DENIOS hjälper dig att uppfylla alla krav!


DENIOS Handledning Farliga Ämnen

Få en översikt över aktuella förordningar, lagar samt nyttiga förslag och råd om samförvaring för hantering av farliga kemikalier. Innehållet baseras på direktiv/ normer från EU och svenska föreskrifter och anvisningar från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket.

Beställ ett exemplar av Handledning Farliga Ämnen

Beställ Handledning Farliga ämnen

Handledning Farliga ämnen


DENIOS Akademien

På DENIOS Akademien anordnas varje år utbildningar och events för att sprida kunskapen kring riskerna med kemikalier.
Med rätt kunskap får vi säkrare arbetsplatser för både människa och miljö.

Till Akademien