5 Tips till dig som ska köpa brunnstätning DENIOS

5 Tips till dig som ska köpa brunnstätning

När det finns risk för läckage med miljöskadliga vätskor inblandade, har man en skyldighet enligt Miljöbalken 2:2§ att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Då ingår att täcka över brunnar och avlopp för att förhindra läckage ut till naturen.

Vad är då viktigt att tänka på vid köp av en brunnstätning? Vi på DENIOS vill underlätta för dig när du ska välja en brunnstätning, eftersom rätt spillredskap skyddar människor, miljö och utgifter sparas. Förberedelser betyder allt!

Nedan har vi listat 5 tips till dig som ska köpa brunnstätning:

 

1  Vilken typ av brunn ska skyddas?

Det finns många olika typer av gatubrunnar, exempelvis vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock, dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn eller rännstensbrunn). Det är viktigt att uppmärksamma vilka brunnar som finns i närheten ifall en olycka skulle inträffa. Du ska alltid kontakta räddningstjänsten om det finns risk för spridning av farliga kemikalier. Tänk på att välja en storlek större på brunnstätningen, detta för att underlätta när faran och paniken väl är framme.

 

2  Vilka kemikalier ska brunnen skyddas ifrån?

Det är viktigt att ni väljer material till brunnstätningen efter vätskan som ni hanterar så att brunnstätningen håller vid läckage. Läs i säkerhetsdatabladet för vägledning (kan också kallas SDB eller MSDS) eller kontakta oss för rådgivning 036- 39 56 60.

 

3  Brunnstätning för inom- eller utomhusbruk?

DENIOS alla brunnstätningar passar för både inom- och utomhusbruk. Är temperaturskillnaderna stora kan dock några tätningar tappa flexibiliteten om de blir kvar ute i kylan. För utomhusanvändning rekommenderar vi därför de magnetiska brunnstätningarna, brunnslock av stål eller kuddar för avloppstätning: Kuddar för avloppstätning för påfyllning med frostsäker vätska.

 

4  Behöver du köra över brunnstätningen med truck eller annat fordon?

Finns det trafik i området ska brunnstätningen vara anpassad för att tåla överkörning. Är det en högt trafikerad väg finns: brunnslock av stål. Den passar perfekt då den anpassar sig efter markens ojämnheter och genom egenvikten komprimeras tätningen och sluter helt rätt. Röd färg ökar synlighet och säkerhet. Finns även en bra transportkärra till det överkörningsbara avloppslocket för snabb och säker transport: Transportkärra.

 

5  Vilken brunnstätning ska jag välja? DENIOS rekommendationer:

Alla olika modeller har sina fördelar. Generell tumregel:

  • Är brunnen gjord i metall är en magnetisk brunnstätning att föredra, den fäster säkert genom magnetkraft på avloppslocket. Går att klippa till för passande storlek och tål väder- och temperaturomslag.

    Vi tipsar om denna magnetiska brunnstätning som förhindrar att farliga ämnen tränger in i dräneringar och vattendrag. Väder- och temperaturbeständig (-20°C till +80 ° C). Det täta och flexibla materialet anpassar sig perfekt till markförhållandena. Den magnetiska brunnstätningen är återanvändningsbar.
  •  

  • Är avloppsingången icke metallisk passar neopren-brunnstätning. Neopren-brunnstätning går att klippa till för passande storlek och är smidiga att rengöra.

    DENIOS tipsar om vår kundfavorit: neopren-brunnstätning som förebygger mindre läckage på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Den är lätt, plastbesparande och återanvändbar.
  •  

  • Behöver ni en kemikaliebeständig brunnstätning då ska ni använda DENIOS gula tätningsmattor. Vid läckage förhindrar dessa tätningsmattor föroreningar i marken eller avloppssystemet. Praktiska handtag som underlättar användningen påtagligt och med den flexibla plastblandningen på undersidan anpassar sig brunnstätningen till underlaget och kan återanvändas. Dessa finns i två olika modeller, rektangulär och rund i olika storlekar.
 

Sammanfattning:

Trots alla förebyggda åtgärder och erfarenheter – kan en läcka inte alltid förebyggas. När olyckan är framme är det viktigt att vara förberedd för att minimera konsekvenserna av läckaget, skydda anställda och miljö. Därför är det viktigt att informera alla berörda personer var spillredskapen finns, hur de används och hur man agerar i en krissituation. 

Ta till vana att regelbundet kontrollera, exempelvis vid varje skyddsrond att utrustningen ligger där den ska och inspektera att produkterna fungerar. ÖVA hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Förvara alltid dina brunnstätningar i rumstemperatur, fukt samt UV-strålning påverkar de fysiska egenskaperna.

Köp brunnstätningar här

Läs mer på sidan köpguider och rådgivning

Vi hjälper er gärna!

Behöver du personlig rådgivning? Kontakta oss och berätta vilka farliga kemikalier som ska lagras och hanteras på ditt företag. Så tar vi fram en lämplig lösning tillsammans!


Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.