Tips för rätt fatpump

DENIOS 10 tips för val av fatpump

Vad är viktigt att tänka på när man ska välja en fatpump för pumpning av kemikalier, livsmedel, läkemedel eller olja? Nedan har vi listat de 10 viktigaste sakerna att tänka på för att välja rätt pump.

1  Vilket ämne ska pumpas?

Är mediet aggressivt, trögflytande eller kanske en brandfarlig vätska? Det är viktigt att välja en pump avsedd för mediet. Finns det ett säkerhetsdatablad (kallas också SDB el. MSDS) så läs detta noggrant. Om felaktig pump används kan reaktioner så som värme, giftiga gaser, brand eller explosion uppstå.

 

2  Vilken mängd vätska ska pumpas?

Transportkapacitet per pumpslag (l) anger mängden vätska som passerar per pumpslag. Större mängder ger högre tryck vilket kan leda till brott eller spricka med läckage till följd. Välj en pump som motsvarar dina behov.

 

3  Hur ofta planerar du att pumpa?

Är fatpumpen ett redskap som används flera gånger per dag är de elektriska att föredra. Handpump eller fotpump passar bra om pumpning sker mer sällan.

 

4  Arbetshöjd /fallhöjd

Tänk på att välja en pump som ger en ergonomisk arbetshöjd vid pumpning. Pumpar du med händer över axlar sliter du på kroppen samtidigt som risken för olyckor ökar då ansiktet är i riskzon vid ett läckage. Säkerheten ökar betydligt om pumpning sker under brösthöjd. Vid pumpning av brandfarlig vätska behöver du även säkerställa att du har en korrekt potentialutjämning och jordning. Detta för att förhindra en fallande stråle, som annars ger friktion, vilket leder till statisk elektricitet med gnistor och brand som följd. Kom ihåg att alltid jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor!

 

5  Vilken viskositet har ämnet?

Viskositeten anger en vätskas inre friktion, dvs beskriver hur trögflytande den är. Tänk på att temperaturen kan påverka viskositeten kraftigt. Ökande temperatur ger minskande viskositet.

 

6  Densitet

Densiteten är vätskans massa per m³. Den är olika för olika vätskor. Även temperaturen påverkar vätskans densitet. Densiteten påverkar pumpens effektbehov.

 

7  Temperatur på vätskan

Temperaturen kan påverka både densiteten och viskositeten. Dessutom har vissa material i pumparna begränsningar för vilka temperaturer de tål. Även stora växlingar i temperatur kan förstöra vissa material.

 

8  Storlek på kärlet du ska pumpa ifrån

Hur ser behållaren ut? Är det en liten behållare eller ett 200 liters fat? Anpassa pump efter storleken på behållare. Fundera även på om adapter behövs för en säker och smidig pumpning.

 

9  Är ämnet som ska pumpas uttorkande?

Till exempel aceton och alkohol avfettar packningarna och då är det extra viktigt att ha en pump anpassad för ämnet som ska pumpas.

 

10  En pump till varje media

Kom ihåg att använda en pump till varje media för att undvika föroreningar. Detta är extra viktigt vid livsmedelshantering eller andra ämnen som är känsliga för föroreningar.


Sammanfattning

När man skall välja fatpump är det alltså mycket viktigt att känna vätskans sammansättning. Detta spelar en stor roll för såväl pump- som materialval. DENIOS fatpumpar har en beprövad kvalité och kommer från kända tillverkare så som Lutz och Bürkle. Kom även ihåg att alltid använda personlig skyddsutrustning anpassad efter ämnet du pumpar. Hör av dig till oss när du behöver en fatpump så guidar vi dig fram till den bästa lösningen.

Fatpump elektrisk och tryckluftspump | Manuell fatpump | Flödesmätare

Läs mer på sidan köpguider och rådgivning

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.