Säker hantering av fat med DENIOS

Vägledning till säker fathantering

Sidan är under uppbyggnad. Mer info kommer inom en snar framtid.

 

När farliga kemikalier förvaras i fat kan felaktig hantering snabbt leda till miljö-, brand- och hälsorisker. Farorna är inte bara kopplade till fatets innehåll, utan också till hanteringen av faten: Genom att manuellt transportera och lyfta fat, utsätts arbetstagarna för stora fysiska belastningar.

Undvik risker och säkra arbetsförhållandena vid hanteringen av fatet. I följande ”FAQ” ger vi dig praktiska tips för hantering och förvaring av farliga kemikalier på fat.