Utbildning Spillskydd i praktiken

Vid läckage och spill gäller det att vara förberedd och veta vad som ska göras. Vid denna utbildning får du träning och praktisk genomgång så du är förberedd om en nödsituation med läckande kemikalier skulle uppstå. Under utbildningen guidas deltagarna igenom en praktisk spillskyddsplan i 10 steg. Utbildningen avslutas med ett test. Klarat test belönas med diplom och spillskyddsplan för eget bruk.

Utbildning Spillskydd i praktiken

Är ni ISO 14001 certifierade?

Denna utbildning ingår i beredskap och agerande vid nödlägen. enligt ISO 14001 kap. 4.4.7. och erbjuds till DENIOS kunder och samarbetspartners.

Behöver ni kompetensutveckling på ert företag?

Statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar. Under en sjuårsperiod har användningen ökat med hela 35 procent. Det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen med 2,9 miljoner ton (från 7,4 miljoner ton 2008 till 10,3 miljoner ton år 2015). Men även inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier. Ökningen innebär risker som kräver att medarbetare som handhar kemikalierna har rätt kunskap och utrustning för att klara uppgiften säkert.

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund innebär det att ett samarbete med oss ger dig mer än 30 års samlade erfarenheter från ett flertal olika branscher.  I vårt utbildningsmaterial har vi samlat lagar, förordningar, samt kunskap och erfarenheter för att kunna belysa var riskerna finns och därigenom kunna förebygga olyckor. Kontakta oss om du eller ditt företag behöver kompetensutveckling inom området kemikaliska arbetsmiljörisker.

Kontakt utbildning