DENIOS Akademien

Att hantera och samförvara kemikalier med olika karaktär innebär stora risker och vid läckage kan både gasutveckling såväl som ökad brandrisk uppstå. Detta ökar även risken för driftstopp och personskada.

På DENIOS Akademien anordnas varje år utbildningar och events för att sprida kunskapen kring riskerna med kemikalier. Med rätt kunskap får vi säkrare arbetsplatser för både människa och miljö.

Säkerhetskonferens som belyser miljöskydd, brandskydd och arbetsplatssäkerhet

Säkerhetskonferens som belyser miljöskydd, brandskydd och arbetsplatssäkerhet >>

Rådgivning på plats

Rådgivning på plats >>

Kurser i kemikaliska risker + info

Kurser i kemikaliska risker + info >>

Utbildning Spillskydd i praktiken

Utbildning: Spillskydd i praktiken >>

Behöver ni kompetensutveckling på ert företag?

Statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar. Under en sjuårsperiod har användningen ökat med hela 35 procent. Det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen med 2,9 miljoner ton (från 7,4 miljoner ton 2008 till 10,3 miljoner ton år 2015). Men även inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier. Ökningen innebär risker som kräver att medarbetare som handhar kemikalierna har rätt kunskap och utrustning för att klara uppgiften säkert.

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund innebär det att ett samarbete med oss ger dig mer än 30 års samlade erfarenheter från ett flertal olika branscher.  I vårt utbildningsmaterial har vi samlat lagar, förordningar, samt kunskap och erfarenheter för att kunna belysa var riskerna finns och därigenom kunna förebygga olyckor. Kontakta oss om du eller ditt företag behöver kompetensutveckling inom området kemikaliska arbetsmiljörisker.

Kontakt utbildning