Säkerhetskonferens

Säkerhetskonferens

DENIOS AKADEMIEN anordnar varje år säkerhetskonferens för dig som arbetar med kemikalier. Under en dag talar vi om säkerhet på våra arbetsplatser med fokus på risker kring hantering och förvaring av gas-/kemikalier. Programmet under dagen varvas med föreläsningar om:

  • Aktuella ämnen så som lagförändringar,
  • Information om gällande och kommande standard,
  • Experimentföreläsning i kemikaliska risker samt
  • Praktisk utbildning i spillskydd och personlig skyddsutrustning.

Deltagarna får med sig ett helhetstänk och förståelse för hur miljöskydd, brandskydd och arbetsplatssäkerheten hänger ihop. Kunskap som är värdefull för säker hantering och förvaring av kemikalier samt hur man ska agera vid eventuella olyckor. På konferensen kommer du även att träffa andra som arbetar inom samma områden.


Behöver ni kompetensutveckling på ert företag?

Statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar. Under en sjuårsperiod har användningen ökat med hela 35 procent. Det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen med 2,9 miljoner ton (från 7,4 miljoner ton 2008 till 10,3 miljoner ton år 2015). Men även inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier. Ökningen innebär risker som kräver att medarbetare som handhar kemikalierna har rätt kunskap och utrustning för att klara uppgiften säkert.

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund innebär det att ett samarbete med oss ger dig mer än 30 års samlade erfarenheter från ett flertal olika branscher.  I vårt utbildningsmaterial har vi samlat lagar, förordningar, samt kunskap och erfarenheter för att kunna belysa var riskerna finns och därigenom kunna förebygga olyckor. Kontakta oss om du eller ditt företag behöver kompetensutveckling inom området kemikaliska arbetsmiljörisker.

Kontakt utbildning