Rådgivning på plats

Rådgivning på plats

Vi hjälper dig som kund till en säkrare arbetsplats för människa och miljö vid hantering av kemikalier. Genom riskbedömningar och riskutredningar kring kemikalier ger vi dig stöd och rådgivning av såväl produkt som kring gällande lagar och regler och hjälper er som kund till rätt produkt/lösning.Vi ser över hela företag såväl som enskilda behov via telefon eller på plats med någon av våra säkerhetsrådgivare. Vår målsättning är att ni som kund ska känna trygghet i att en kontakt med oss ska resultera i en produkt/lösning som:

  • Uppfyller gällande krav och ofta även framtidens
  • Håller under många år
  • Förenklar hanteringen av kemikalier
  • Skyddar människa
  • Skyddar miljö

DENIOS säkerhetsrådgivare riskutreder kemikalier och konsulterar inom ATEX och Ex-klassade områden samt brandfarlig vara, så ni ska få ett kemikaliehantering anpassad efter era behov. Vi har lång erfarenhet gällande säker hantering av kemikalier och det lönar sig att ta hjälp av oss i ett tidigt skede särskilt om ni ska

  • Bygga kemikalierum
  • Brandskyddslager
  • Kemikalielager eller om ni behöver en
  • Lagermodul för kemikalier

DENIOS garanterar en kompetent och individuell rådgivning, personlig support samt bästa och snabbaste servicen direkt på plats. Vår kunskap står till ert förfogande!


Behöver ni kompetensutveckling på ert företag?

Statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar. Under en sjuårsperiod har användningen ökat med hela 35 procent. Det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen med 2,9 miljoner ton (från 7,4 miljoner ton 2008 till 10,3 miljoner ton år 2015). Men även inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier. Ökningen innebär risker som kräver att medarbetare som handhar kemikalierna har rätt kunskap och utrustning för att klara uppgiften säkert.

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund innebär det att ett samarbete med oss ger dig mer än 30 års samlade erfarenheter från ett flertal olika branscher.  I vårt utbildningsmaterial har vi samlat lagar, förordningar, samt kunskap och erfarenheter för att kunna belysa var riskerna finns och därigenom kunna förebygga olyckor. Kontakta oss om du eller ditt företag behöver kompetensutveckling inom området kemikaliska arbetsmiljörisker.

Kontakt utbildning