Kurser i kemikaliska risker

Kurser i kemikaliska risker

Mänskliga faktorn och brist på kunskap är största orsaken till olyckor. När det går fel med kemikalier är händelseförloppet ofta snabbt och konsekvenserna kan bli enorma. För att sprida kunskapen kring dessa risker har DENIOS en Experimentföreläsning, där de vanligaste förekommande kemikalierna i industrin används.

Föreläsningen är mycket spektakulär med både explosioner och eld och visar på ett pedagogiskt sätt vilka risker som finns kring några av de vanligaste förekommande kemikalierna i dagens industri. Föreläsningen visar med enkla praktiska exempel vad som kan hända om farliga vätskor förvaras tillsammans och börjar reagera med varandra. En kunskap som är nyttig för många i sitt dagliga arbete.


Behöver ni kompetensutveckling på ert företag?

Statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar. Under en sjuårsperiod har användningen ökat med hela 35 procent. Det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen med 2,9 miljoner ton (från 7,4 miljoner ton 2008 till 10,3 miljoner ton år 2015). Men även inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier. Ökningen innebär risker som kräver att medarbetare som handhar kemikalierna har rätt kunskap och utrustning för att klara uppgiften säkert.

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund innebär det att ett samarbete med oss ger dig mer än 30 års samlade erfarenheter från ett flertal olika branscher.  I vårt utbildningsmaterial har vi samlat lagar, förordningar, samt kunskap och erfarenheter för att kunna belysa var riskerna finns och därigenom kunna förebygga olyckor. Kontakta oss om du eller ditt företag behöver kompetensutveckling inom området kemikaliska arbetsmiljörisker.

Kontakt utbildning