Vår kunskap - Din säkerhet på arbetsplatsen

Varje land har sina egna miljölagar, förordningar och föreskrifter. Vi hävdar att vi kan varje lag och garanterar dig bästa möjliga rådgivning och support. Alla våra konsulter är experter inom sitt område spillskydd, brandfarlig vara, absorbering och/eller fathantering. På följande sidor delar vi med oss av vår kunskap och erfarenheter genom användbar information, tips, regler,krav och länkar. ↓

Många års erfarenheter och konstant vidareutbildning av våra anställda garanterar dig kompetent rådgivning om laglig hantering och förvaring av hälsofarliga-, miljöfarliga och brandfarliga kemikalier.
På DENIOS Akademien anordnas varje år utbildningar och events för att sprida kunskapen kring riskerna med kemikalier. Med rätt kunskap får vi säkrare arbetsplatser för både människa och miljö.
Kompetent rådgivning är själva fundamentet för DENIOS. Här finner du intressanta tips och nyttig information.
Här kan du läsa om hur vi löst kemikalieförvaringen för våra kunder. Oavsett mängd kemikalier eller vilka specifika risker som finns har DENIOS en säker förvaringslösning.
Här har vi samlat länkar till myndigheters olika hemsidor som ger information kring hantering, förvaring och sanering av farliga kemikalier, miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatsen.