Effektiv hantering av spill

Effektiv spillhantering

Vid arbete med miljöfarliga kemikalier ska du vara medveten om och förberedd på att spill och läckage kan uppstå. Både när det gäller små dagliga spill eller stora oljeläckage är det din skyldighet att ha lämpliga spillredskap redo och kunskapen kring hur kemikalier absorberas på ett säkert sätt för att minimera omfattningen av skadorna.
På DENIOS Akademien arbetar Tobias Authmann med att utbilda i ämnet absorbering och spillhantering. Med mer än 500 genomförda utbildningar vet vi att att med rätt kunskap och utrustning blir spillhanteringen både mer ekonomisk, effektiv och framförallt säker. Ofta är det små saker som gör stor skillnad. och dessa tips har vi samlat i lättsmälta filmer s,k Tutorials. Längre ner på sidan har vi även samlat artiklar inom ämnet effektiv absorbering och spillhantering. Tiden är inne för att lämna dammande granulat och dåliga trasor. Är du med oss?


Tutorials online: Så sanerar du spill säkert och effektivt!

Ett fat har gått sönder och ett kemikalieläckage har inträffat. Vad ska du göra? Att veta hur man ska gå till väga är helt avgörande för hur stora eller små konsekvenserna av läckaget blir. För att underlätta för dig har vi satt samman några små filmer - Tutorials med vår expert från DENIOS AkademienTobias Authmann.


Mer inom ämnet spillhantering

Hur väl förberedd är du för en olja- eller kemikalieolycka? Kan du säkert förhindra miljöföroreningar till följd av utsläpp av miljöfarliga vätskor, så som lagstiftningen kräver? Hur hanterar du dropp från maskiner så att de inte äventyrar arbetsplatssäkerheten genom risk för halka?

I nedan artiklar har vi samlat information inom ämnet kemikalieläckage och oljesanering. Här kan du läsa om vilka fördelar DENSORB absorbenter har i jämförelse med vanligt granulat och hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför nödsituationer.


Vi hjälper dig gärna!

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!