DENSORB Avancerad kapillärteknik

DENSORB® Advanced Capillarity Technology

Kommer du ihåg NO-lektionerna i skolan när ett glasrör doppades i vatten och vattnet började stiga mot tyngdkraften? Exakt samma händer när en absorbent från DENSORB® tar upp en vätska och binder den till sig själv. Detta är kapillärkraften. Den beskriver förhållandet mellan adhesion - vätskans dragningskraft mot kapillärytan och kohesion de krafter som verkar mellan vätskans molekyler. 

Under utvecklingen av DENSORB® absorbenter låg fokus på tre aspekter: hög absorptionsförmåga, hög droppsäkerhet och samtidigt hög hållfasthet och hållbarhet. Utmaningen: Att perfekt matcha alla tre kvaliteter mot bakgrund av de fysiska och mekaniska principerna. Resultatet: Advanced Capillarity Technology.

 

 


Tre framgångsfaktorer

Oavsett om det gäller dagligt spill eller en nödsituation med kemikalieläckage - de effektiva DENSORB®-absorbenterna suger upp spillda vätskor säkert och effektivt. Tack vare avancerad kapillärteknik imponerar de med sin höga absorptionskapacitet, droppskydd, hållfasthet och hållbarhet. Vi erbjuder dig bsorbenter av högsta kvalitet: för att skydda dina anställda och miljön.

 

 

Hög absorptionskapacitet tack vare avancerad kapillärteknik

Hög kapacitet.

DENSORB® absorbenter tar snabbt upp spill t.ex. olja absorberar den 16 gånger sin egen vikt. Anledningen till detta är Advanced Capillarity Technology, som tack vare en finporerad fiberstruktur skapar en utmärkt kapilläreffekt. Detta säkerställer att den absorberade vätskan snabbt fördelas jämnt i materialet och absorbentens kapacitet används optimalt.

Fördel: Den optimala användningen minskar materialförbrukningen och avfallskostnaderna.

 

 

 


Hög droppsäkerhet tack vare avancerad kapillärteknik

Hög droppsäkerhet.

Med avancerad kapillärteknik kan vi garantera en effektiv absorbering vid användning av DENSORB® spillredskap. Den starka vidhäftningen som uppstår mellan fiberytan och vätskan förhindrar dropp. Det innebär att du slipper kladd efter att du torkat upp eftersom DENSORB® är fri från dropp även i mättat tillstånd.

Fördel: Kompromisslös renhet och undvikande av sekundärt spill med hälsofarliga konsekvenser.

Lång hållbarhet tack vare avancerad kapillärteknik

Lång hållbarhet.

DENSORB® absorbenter med avancerad kapillärteknik har hög hållfasthet och lång hållbarhet även i mättat tillstånd. Väljer du versionen "heavy" är de anpassade även för långvarig och krävande användning. Med ett skyddande spunbond-skikt ökar hållbarheten och möjliggör permanent användning på arbetsbänkar eller som golvmatta.

Fördel: Den långa livscykeln ger en både ekonomisk och effektiv materialanvändning.


Så fungerar kapillärtekniken i absorbenterna - Se filmklipp


Testa själv!