• Individuell rådgivning

  • Kvalité från marknadsledaren

  • Direkt från tillverkaren

  • Internationell kompetens

Produktion von Kunststoffflaschenam Fließband

Verkstad och plastbearbetning

I Sverige drabbas vi av cirka fyra industribränder varje dag, året om, med åtskilliga miljoner kronor i förlust till följd.

På DENIOS hjälper vi våra kunder genom rådgivning och utbildning i att se riskerna kring kemikaliehantering, miljöskydd och brandskydd på arbetsplatserna.

På samma sätt som metallbearbetningsindustrin används olika farliga kemikalier i alla mekaniska och anläggningstekniska aktiviteter. Kunskapen kring hantering av farliga kemikalier är oerhört viktig.

Plast används som material i många tillverkningsindustrier så som fordonsindustrin och medicinsk teknik. Även om själva plasten inte betraktas som farliga kemikalier, används ett antal tillsatser för att göra materialet mer motståndskraftigt mot värme, åldrande eller har brandfarliga egenskaper. Mot detta måste medarbetarna och miljön skyddas på korrekt sätt. 

Läs vår lista: 10 råd för att förhindra brand i verkstad och industri

Vi ser över hela företag såväl som enskilda behov via telefon eller på plats med någon av våra säkerhetsrådgivare.

Som globalt storföretag med ambitionen att utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet, har vi 30 års erfarenhet av täta samarbeten med flertalet kunder i olika branscher. Vår kunskap – din säkerhet! 

table
info_blue info_green

Hittar du inte ditt område?

pin_blue pin_green

Verkstad / Underhåll

pin_blue pin_green

Utveckling & Forskning

pin_blue pin_green

Slutbesiktning / kvalitetskontroll

pin_blue pin_green

Lager utomhus

pin_blue pin_green

Produktion

pin_blue pin_green

Coating och Lackering


 

Som tillverkade aktör förstår vi företagens behov och de dagliga utmaningarna inom verkstad- och plastindustrin. DENIOS erbjuder ett heltäckande produktutbud för daglig arbetssäkerhet och miljöskydd.

Linus Jacker, VD


Kundanpassande lösningar

AVESCO AG Säkert lager och arbetsplats i samma utrymme 16 kvadratmeter yta 1 Brandklassad miljöcontainer för kemikalieförvaring och färgblandning
SIEMENS Färgblandningsrum i en brandklassad miljöcontainer 90 Minuter brandmotstånd 3 Branddörrar för säker avgränsning och logistik

Praktiska lösningar inom verkstad och plastbearbetning

Vi har implementerat många effektiva lösningar för våra internationella kunder inom verkstad och plastbearbetning. Läs mer om våra tidigare projekt i avsnittet "Kundlösningar kemikalieförvaring". Vi har sammanställt projektrapporter från områdena för lagring av farliga kemikalier, termoteknik, tekniska och säkerhetsrum och ventilationsteknik. Du kommer att få praktisk insikt i det breda området kundanpassade lösningar och lära dig hur andra företag använder enskilda DENIOS-lösningar.

Se fler kundcase >>DENIOS Produktbroschyrer

Du hittar ett stort antal detaljer om våra kundanpassande lösningar, produktdetaljer och omfattande tillbehörsbeskrivningar i DENIOS huvudkatalog. Dessutom erbjuder vi omfattande produktbroschyrer till våra kunder inom lager för kemikalier, ventilationsteknik, termoteknik, - uppvärmning av kemikalier samt teknik- och server rum.

Klicka här för våra nedladdningar >>