• Individuell rådgivning

  • Kvalité från marknadsledaren

  • Direkt från tillverkning

  • Internationell Kompetens

Metallindustrin_Denios

Metallindustrin

Metallindustrin och stålindustrin har under flera århundraden varit av största vikt för Sveriges ekonomi. Ökade krav på att förbättra produktiviteten, lönsamheten och hållbarheten har dock aldrig varit viktigare i en allt hårdare global konkurrens där miljökraven samtidigt ökar. Förutom kraven på miljövänlig tillverkning, användning och bortskaffande av produkter har man på industrifacket identifierat större utmaningar inom metallindustrin. Allt fler metallarbetare kommer behövas inom snar framtid där utmaningen för företagen blir att öka yngres intresse och visa att metallindustrin inte är en bullrig och skitig arbetsmiljö, utan att det är en arbetsvänlig miljö.

Slipdamm, frätande kemikalier och hög luftfuktighet. Tillsammans ökar dessa faktorer riskerna för medarbetarna samt sliter på utrustningen, orsakar oplanerade driftstopp och försvårar ett effektivt arbete. Smörjmedel, färger, lacker, lösningsmedel eller lim är bara några exempel på hälsofarliga ämnen som används vid produktionsprocesserna. Dessa måste de anställda skyddas emot. Detsamma gäller för miljöskydd vid lagring och hantering.

DENIOS syfte är att stödja företagens miljömässiga arbete från en hållbarhetssynpunkt, förbättra säkerheten för anställda och skapa effektiva produktionsprocesser med rätt utrustning. Genom rådgivande försäljning, stödjer vi våra kunder i att bli bättre på att skydda människan, miljön och öka säkerheten kring hantering av kemikalier.

DENIOS kan hjälpa dig
:
•    Minska miljöpåverkan
•    Förbättra arbetsmiljön
•    Uppgradera utrustning

För oss är det viktigt att förbättra ergonomi och kompetensen på arbetsplatserna så att personalen hanterar alla farliga kemikalier på rätt sätt. På så sätt känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats för att förhindra olyckor. Vid rätt hantering minskar vi även sjukskrivningar och på sätt blir företagen mer ekonomiska. 


Som globalt storföretag med ambitionen att utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet, har vi 30 års erfarenhet av täta samarbeten med flertalet kunder i olika branscher. Vår kunskap – din säkerhet! 

table
info_blue info_green

Hittar du inte ditt område?

pin_blue pin_green

Verkstad / Underhåll

pin_blue pin_green

Utveckling & Forskning

pin_blue pin_green

Slutbesiktning / kvalitetskontroll

pin_blue pin_green

Lager utomhus

pin_blue pin_green

Produktion

pin_blue pin_green

Coating och Lackering

pin_blue pin_green

Galvanisering



Enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik omkom 53 arbetstagare och egenföretagare i arbetsolyckor 2017. Under 2015 avled totalt 44 personer på arbetstid, 2016 hade siffran stigit till 45 personer.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, det finns alltid flera åtgärder att vidta för att få ner olycksstatistiken. Det är alldeles för många som dör i arbetet och siffrorna går inte ner, utan tvärtom. De största riskfaktorerna är stress och bristande säkerhetstänk/säkerhetsutrustning. Med säkerhetstänket i ryggmärgen, enkla rutiner och kunskap minskas arbetsolyckorna. Minska arbetsolyckorna med en skyddsrond minst en gång per år och se över arbetsmiljön.

Vi från DENIOS finns för att upplysa, stötta och hjälpa. DENIOS pratar om hur viktigt det är med säkerhet för desto fler liv kan vi rädda desto bättre.


(Källa: Arbetsmiljöverket (AV))


Kundlösningar

THYSSEN KRUPP Lagenlig invallning med golvelement 1000 Meter invallad yta på plats i Dortmund
APO GMBH Lager och blandstation placerad mitt i arbetslokalen 22 Kvadratmeter lageryta 90 minuters brandklassning
HOESCH Förvaring av fetter och oljor 3 Serietillverkade miljöcontainers för oljeförvaring 150 förvaringsplatser för fat

Praktiska lösningar inom metallindustrin

Vi har implementerat många effektiva lösningar för våra internationella kunder inom metallindustrin.

Läs mer om våra tidigare projekt i avsnittet "Kundlösningar kemikalieförvaring". Vi har sammanställt projektrapporter från områdena för lagring av farliga kemikalier, termoteknik, tekniska och säkerhetsrum och ventilationsteknik.

Du kommer att få praktisk insikt i det breda området kundanpassande lösningar och lära dig hur andra företag använder enskilda DENIOS-lösningar.

Se fler kundcase >>

Kundanpassande lösningar

DENIOS Produktbroschyrer

Du hittar ett stort antal detaljer om våra kundanpassande lösningar, produktdetaljer och omfattande tillbehörsbeskrivningar i DENIOS huvudkatalog. Dessutom erbjuder vi omfattande produktbroschyrer till våra kunder inom lager för kemikalier, ventilationsteknik, termoteknik, - uppvärmning av kemikalier samt teknik- och server rum.

Klicka här för våra nedladdningar >>