• Individuell rådgivning

  • Kvalitet från marknadsledaren

  • Direkt från tillverkning

  • Internationell Kompetens

Kemi och läkemedelsindustri

Kemi och läkemedelsindustrin

Visste ni att läkemedelsbranschen bidrar med drygt 35 miljarder kronor per år till Sveriges BNP? Läkemedelsbranschen och deras underleverantörer engagerar omkring 20 000 personer runt om i Sverige. Av de anställda inom den svenska läkemedelsbranschen arbetar 21 % med utveckling och forskning.


Kemiindustrin behöver inte bara handla om farliga kemikalier, utan om produkter som är en del av vår vardag. Med kemi kan vi exempelvis tillverka kläder, läkemedel, plaster, elektronik, mänskliga reservdelar och ett omätligt antal andra produkter. Kemiindustrin bidra även till att lösa komplexa globala problem som exempelvis rör människors hälsa, påverkan på miljön och tillgång till råvaror, energi, vatten och livsmedel.

Ökad utveckling och forskning inom kemi- och läkemedelsindustrin innebär att kunskapen kring hantering av farliga kemikalier är oerhört viktig. Produktionen har högt ställda krav och det medför utmaningar då industrin kräver ett mycket innovativt industrilandskap i Sverige och även internationellt.

Att ständigt ha en hög renlighet och säkerhet inom industrin är av hög prioritet då de behöver leva upp till lagkraven. De måste också följa kraven för miljöskydd på arbetsplatsen och att säkerhetsnivån är hög för arbetstagarna.

Med DENIOS får du rätt rådgivning och stöd, på så sätt blir ni bättre på att skydda människan, miljön och ökar säkerheten kring hantering av farliga kemikalier.


DENIOS kan hjälpa dig:
•Minska miljöpåverkan
•Förbättra arbetsmiljön
•Uppgradera utrustning

På så sätt stödjer DENIOS företagens miljömässiga arbete från en hållbarhetssynpunkt, förbättrar säkerheten för anställda och skapa effektiva produktionsprocesser med rätt utrustning.


Som globalt storföretag med ambitionen att utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet, har vi 30 års erfarenhet av täta samarbeten med flertalet kunder i olika branscher. Vår kunskap – din säkerhet! Kemi och läkemedelsindustrin

Enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik omkom 53 arbetstagare och egenföretagare i arbetsolyckor 2017. Under 2015 avled totalt 44 personer på arbetstid, 2016 hade siffran stigit till 45 personer.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, det finns alltid flera åtgärder att vidta för att få ner olycksstatistiken. Det är alldeles för många som dör i arbetet och siffrorna går inte ner, utan tvärtom. De största riskfaktorerna är stress och bristande säkerhetstänk/säkerhetsutrustning. Med säkerhetstänket i ryggmärgen, enkla rutiner och kunskap minskas arbetsolyckorna. Minska arbetsolyckorna med en skyddsrond minst en gång per år och se över arbetsmiljön.

Vi från DENIOS finns för att upplysa, stötta och hjälpa. DENIOS pratar om hur viktigt det är med säkerhet för desto fler liv kan vi rädda desto bättre.

(Källa: Arbetsmiljöverket (AV))


Kundanpassande lösningar

BASF Miljöcontainer för lagring av farliga kemikalier 484 kvadratmeter lageryta 9 brandceller klassning F90
H&R AG Brandklassade miljöcontainers 6 Brandklassade miljöcontainers 40 000 Maximalt utnyttjande utrymmen för returprover
SHELL AUSTRIA Uppvärmning av oljebaserade produkter 1 Värmemantel 2 Förvaringsnivåer upp till åtta stycken 1000-liters IBC

Praktiska lösningar inom kemi- och läkemedelsindustrin

Vi har implementerat många effektiva lösningar för våra internationella kunder inom kemi- och läkemedelsindustrin. Läs mer om våra tidigare projekt i avsnittet "Kundlösningar kemikalieförvaring". Vi har sammanställt projektrapporter från områdena för lagring av farliga kemikalier, termoteknik, tekniska och säkerhetsrum och ventilationsteknik. Du kommer att få praktisk insikt i det breda området kundanpassade lösningar och lära dig hur andra företag använder enskilda DENIOS-lösningar.

 Se fler Kundcase >>

Kundanpassande lösningar

DENIOS Produktbroschyrer

Du hittar ett stort antal detaljer om våra kundanpassande lösningar, produktdetaljer och omfattande tillbehörsbeskrivningar i DENIOS huvudkatalog. Dessutom erbjuder vi omfattande produktbroschyrer till våra kunder inom lager för kemikalier, ventilationsteknik, termoteknik, - uppvärmning av kemikalier samt teknik- och server rum.

Klicka här för våra nedladdningar >>