Kylkammare och kylcontainer

DENIOS kylkammare och kylcontainer är utrustade med kraftfulla kylaggregat som håller det förvarade ämnet i ett exakt definierat temperaturfönster. Beroende på temperaturen utanför kylsystemet ser den till att materialet lagras säkert vid optimal temperatur. Kylkammare och kylcontainer från DENIOS uppfyller alla krav och föreskrifter för att kunna lagra farliga ämnen.

Kylkammare och kylrum
Kylkammare i isolerad och kyld miljöcontainer
Kylrum i miljöcontainer

Dessutom kan du välja mellan flera alternativ till kylkammare och kylcontainer:

  • Ex-skydd
  • Brandskydd inom- och utomhus
  • GMP-kompatibel utrustning
  • Inbyggda hyllor, rullbanor
  • Integrerat uppsamlingskärl som standard

Mer information om: Termoteknik - Värma, kyla eller smälta på ett effektivt sätt - Kylkammare och kylcontainer

Infomaterial och broschyrer

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt