Industriugn och värmebox

Kraven på modern termoteknik är många. Det kan handla om lagring vid konstant temperatur eller behov av termisk bearbetning av ämnen i produktionsprocessen. DENIOS tillverkar värmeboxar, värmekammare och industriugnar för kemikalier av högsta kvalitet för dig som behöver energisnål och pålitlig temperaturstabilitet.

Temperaturkänsliga ämnen spelar en viktig roll främst i livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin men även i färg- och kosmetikaindustrin har våra produkter blivit populära. Tack vare tempereringen förenklas och förkortas produktionsprocessen.

Värmeboxar för uppvärmning upp till 200 °C rekommenderas speciellt för mindre mängder kemikalier, som mest upp till åtta fat á 200 liter eller två IBC.

Industriugnar och Värmekammare från DENIOS är certifierade enligt EN EV 2009. Det betyder att vi har marknadens mest energieffektiva lösning för uppvärmning av 48 fat á 200 liter eller 12 st IBC upp till 200 °C. Den optimala inställningen av värme- och luftflöde säkerställer en jämn temperatur i hela lagringsytan.

Konstruktionen:

 • Lämplig för inomhus- och utomhusuppställning.
 • Robust ramkonstruktion av stål.
 • Brandsäkra paneler av mineralull, klädda med förzinkat stål på båda sidor.
 • Tättslutande dörrar tack vare vrid-lås och dörrisolering.
 • Tempererat lager för miljöfarliga ämnen och kemikalier med integrerat uppsamlingskärl.
 • Utförande : förzinkat, pulverlackerat eller i rostfritt stål.

Utöver detta är det mesta möjligt då vi även kan individanpassa vårt standardprogram efter just dina behov.

Ring vår rådgivare för konsultation 036-39 56 60.

Industriugn för temperering av kemikalier
Industriugn för uppvärmning av fat
Isolerat och uppvärmt fatskåp med uppsamlingskärl
Industriugn, isolerad, uppvärmd miljöcontainer för två IBC
Uppvärmning av kemikalier i industriugn
värmebox för kemikalier
Uppvärmd miljöcontainer
 
 • Energisnål och effektiv.
 • Tillförlitlig temperaturstabilitet.
 • Värms med mättad ånga, elektrisk energi, termisk olja eller varmt vatten
 • Integrerat uppsamlingskärl som standard
  • Låga driftkostnader
  • Finns i brand- och explosionsskyddade versioner

Mer information om: Termoteknik - Värma, kyla eller smälta på ett effektivt sätt - Industriugn och värmebox

Infomaterial och broschyrer

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Du kanske även är intresserad av