• Smådelstvätt med ståbord, 105 liter
  • Smådelstvätt 4 liter, gul, för rengöring av små föremål eller för doppning
  • Smådelstvätt av stål för rengöring av smådelar, FM godkänd volym 4-30 liter
  • Mikroprocessorstyrd ultraljudsrengöring och svepteknik
  • Miljövänlig smådelstvätt bio.x

Smådelstvätt och Komponentrengöring

 Inom många industritillämpningar används smådelstvätt för rengöring och avfettning av arbetsstycken eller för förberedelse inför lackering. Hos DENIOS finns ett brett sortiment av smådelstvättar och komponentrengöring för effektiv avfettning och rengöringing. Från dopptank, för säker och bekväm rengöring av större komponenter i arbetshöjd, via smådelstvätt med stativ- och bordsenheter till biologiska rengöringsmetoder med bio.x-tvättbord.

Olika lösningar:

  • Lösningsmedelfri smådelstvätt, bio.x
  • Smådelstvätt med lösningsmedel
  • Dopptankar
  • Rengörare smådelar
  • Vätningskannor och spraykannor

Lösningsmedelfri smådelstvätt

Med produkterna i DENIOS bio.x-serie ersätter du lösningsmedelhaltiga rengöringsmedel med miljövänliga varianter som inte är märkningspliktiga. Kombinationen av ett bio.x-rengöringsbord med optimalt anpassat rengöringsmedel skapar ett miljövänligt system, som är konstruerat ergonomiskt och användarvänligt och som har en mycket funktionell utrustning.
Eftersom DENIOS har utvecklat, konstruerat och tillverkat lösningen internt garanteras högsta kvalitet och skydd för användaren. Hög bärförmåga och stora arbetsytor ger de bästa förutsättningarna för effektiv smådelstvätt.

Smådelstvätt med lösningsmedel

Tvättbord för smådelstvätt med lösningsmedelhaltiga medel ger optimal rengöring av komponenter av olika storlek. Tvättborden finns i utföranden som stativ- eller bordsenheter och finns som robusta stålplåtskonstruktioner eller i utförande av plast. Safety Cleaner är en smådelstvätt av korrosionsbeständig polyeten för säker användning av lösningsmedel med flampunkt över 55 °C.

Rengöringsbehållare

Smådelstvätt för små komponenter och rengöringsbehållare ska användas när mindre komponenter måste rengöras. Smådelstvätt för små komponenter är idealiska för rengöring av små föremål eller för doppning av arbetsstycken. Rengöringsbehållare används för säker rengöring av mindre komponenter och är försedda med ett smältlod som stänger behållaren automatiskt om en brand skulle uppstå. Välj smådelstvätt för små komponenter med utförande i rostfritt eller lackerat stål. Dopptankar är avsedda för säker och bekväm rengöring av något större delar i arbetshöjd.

Testad och godkänd. An högsta kvalitet för din säkerhet!