Uppsamlingskärl - Spillskydd - Spilltråg

  Vilka ämnen ska ni förvara?
  Miljöfarliga och brandfarliga ämnen, så som olja eller lack.
  Vilka volymer ska ni förvara?
  Fat (á 200 liter)
  Hur många fat?
  IBC (á 1000 liter)
  Hur många IBC?
  Frätande kemikalier, så som syra eller bas.
  Vilka volymer ska ni förvara?
  Fat (á 200 liter)
  Hur många fat?
  IBC (á 1000 liter)
  Hur många IBC?
  Frätande kemikalier och/ eller brandfarliga ämnen.
  Vilka volymer ska ni förvara?
  Fat (á 200 liter)
  Hur många fat?
  IBC (á 1000 liter)
  Hur många IBC?

  Hitta rätt uppsamlingskärl

  Uppsamlingskärl tillverkade av DENIOS ger nödvändigt spillskydd för lagenlig förvaring av miljöfarliga vätskor. Rätt material är en förutsättning för att ge bästa resistens mot de ämnen som ska lagras. Håll kemikalierna säkert invallade med kärl tillverkade i stål, rostfritt stål eller plast.  Uppsamlingskärl av plast (polyeten - PE), ger optimal resistens mot många syror och alkalier även för t.ex. oljor. Uppsamlingskärl av stål är det säkra alternativet vid förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen. Uppsamlingskärl av rostfritt stål ger extra mycket säkerhet vid förvaring av frätande kemikalier i fat och små behållare.

  När behövs uppsamlingskärl?

  Uppsamlingskärl behövs för att valla in kemikalier och förhindra att miljöfarliga vätskor rinner ut i marken eller ner i grundvattnet.

  Hur stor uppsamlingsvolym behöver jag?

  För nödvändigt skydd vid lagenlig lagring gäller att uppsamlingskärlet rymmer:

  • 100% av volymen i den största behållaren, samt
  • 10% av volymen i resterande behållare

   

  30 års erfarenhet av Uppsamlingskärl

  DENIOS började tillverka uppsamlingskärl för invallning av kemikalier 1986. Med tester och prövningar genom åren har vi fått insikten i vilken kvalitet som krävs av ett uppsamlingskärl, dagen då olyckan inträffar. För att vara säker på att uppsamlingskärlet fyller sin funktion, har alla våra kärl av stål:

  • 3 mm kvalitetsstål, vilket betyder att stålet inte kan rosta igenom.Tunnare stål riskerar läckage.
  • Fogar svetsade av certifierade svetsare, dubbelsidigt, inifrån och utifrån. Finns inte denna svetsning är fogarna en svag länk i kärlet och risken för läckage är stor.
  • Alla svetsfogar kontrolleras med ett red-white test innan de lämnar fabriken. Detta görs för att säkerställa att fogarna är fullständigt täta och klarar läckage från förvarad behållare.

   

  X X

  Jag önskar pris på följande produkter: