Produkter för lagring av kemikalier
Uppsamlingskärl Uppsamlingskärl Uppsamlingskärl av stål för fat och IBC Uppsamlingskärl av plast för fat och IBC Uppsamlingskärl av rostfritt stål för fat och IBC Uppsamlingskärl av stål för småförpackningar Uppsamlingskärl av plast för småförpackningar Uppsamlingskärl av rostfritt stål för småförpackn. Avtappningsstationer Avtappningsstationer
Golvelement Golvelement Golvelement av stål Golvelement av plast
Miljöcontainer Miljöcontainer Miljöcontainer för fat Miljöcontainer för IBC Miljöcontainer ”Walk in” Brandklassad miljöcontainer Brandklassad miljöcontainer Brandklassad miljöcontainer för fat Brandklassad miljöcontainer för IBC Brandklassad miljöcontainer "Walk in" Hyllställ kemikalier Hyllställ kemikalier Hylla för småförpackningar Fathyllor Pallställ Hyllkar för eftermontering Miljö- och kemikalieskåp Miljö- och kemikalieskåp Kemikalieskåp Skåp för farliga ämnen Skåp för syror och baser Fatskåp Förvaring och hantering av gasflaskor Förvaring och hantering av gasflaskor Gasskåp Gasskåp och Gascontainer Brandklassade gasskåp Skåp för fat och mindre behållare Skåp för fat och mindre behållare
Produkter för hantering av kemikalier
Fathantering Fathantering Fatvagn, fatkärra och fatrullare Mobila fatlyftare Ex-klassad fatlyft Fatlyftare för gaffeltruck Fatlyftare och fattänger Fattillbehör Fattillbehör Jordningsutrustning Fatöppnare och öppnare för IBC Nivåmätare Adaptrar och avtappningshjälp Slang- och kabeltrummor Fatkranar, trattar och smörjkannor Fatkranar, trattar och smörjkannor Fatkranar Trattar Smörjkannor och doseringsmått Elektriska pumpar och tryckluftspumpar Elektriska pumpar och tryckluftspumpar Laboratoriepumpar Syror/alkalier, kemikalier Brandfarliga ämnen/ Ex Fatpump olja Läkemedelspumpar Flödesmätare Manuella fatpumpar Manuella fatpumpar Olja, diesel och glykol Lösningsmedel och brandfarliga ämnen Syror och frätande ämnen Omrörare för fat och IBC Omrörare för fat och IBC Blandare och containerpump Omrörare Nödlägesberedskap Nödlägesberedskap
Hantering av gasflaskor Hantering av gasflaskor
Tankar och spilloljetankar
Universalbehållare Universalbehållare Universalbehållare Big Bags och tillbehör Förvarings- och doseringsbehållare Industritankar Tippcontainer och stapelbara behållare Tippcontainer och stapelbara behållare Tippcontainer Staplingsbara behållare Stationära tankar Stationära tankar
Mobila tankar Mobila tankar
Behållare för Kemikalier, Fat och IBC Behållare för Kemikalier, Fat och IBC IBC Fat Dunkar Plastbehållare och laboratorieskålar Säkerhetskannor Sandbehållare Sandbehållare
ASF- och ASP-behållare ASF- och ASP-behållare
Säkerhetsbehållare för farligt avfall Säkerhetsbehållare för farligt avfall
Spilloljebehållare Spilloljebehållare
Personskydd och arbetskydd
Nödduschar och ögonspolning Nödduschar och ögonspolning Flaskor för ögonspolning Ögonduschar Kroppsduschar Personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning Skyddsmasker Huvudskydd Hjälmlampor och handlyktor Skyddsglasögon Hörselskydd Förvaringslådor Skyddshandskar Skyddskläder Fallsäkringar Mattor för arbetsplatsen Mattor för arbetsplatsen Arbetsplatsmattor Halkskydd Antistatiska mattor Grundfärgen Skrap- och entrémattor Första-hjälpen Första-hjälpen
Brandsläckare Brandsläckare
Avspärrningar och påkörningsskydd Avspärrningar och påkörningsskydd Påkörnings- och kantskydd Trafiksäkerhet Avspärrningar Påkörningsskydd
Rengöring, avfallshantering och absorbenter
Komponentrengöring och smådelstvättar Komponentrengöring och smådelstvättar Rengöring med lösningsmedel Rengöring utan lösningsmedel Rengöringsmedel Smådelstvätt Rengöring med ultraljud Rengöringsmedel för smådelar Rengöring Rengöring FALCON spray- och vätningskannor Torktrasor Rengöringsutrustning Industridammsugare Våtsugare Tillbehör Avfallshantering Avfallshantering Källsorteringssystem Soptunnor Boxar för soptunnor Soptunnetippare Askkopp Avfall-askkopp och kombinationer Papperskorgar och avfallsbehållare Hållare för sopsäck Avfallssäckar Samlingsbox för batterier Flamsläckande avfallsbehållare Absorbenter Absorbenter Produktguide Absorbent Universal Absorbent Olja Absorbent Kemikalie
Produktionsutrustning
Värmning/kylning Värmning/kylning Värmemantlar/värmebälten för fat och IBC Fatvärmare för stålfat Värmemantla för fat och IBC, ATEX Fatvärmare tillbehör Hyllor Hyllor Hyllställ Pallställ Pallar och gallerboxar Pallar och gallerboxar Pallar och tillbehör Gallerboxar och tillbehör Symboler för fara Symboler för fara Varningskyltar/påbuds- och förbudsskyltar Tavlor och organisationssystem Belysningar/nödbelysningar Belysningar/nödbelysningar Nödbelysning Palltruckar och transportvagnar Palltruckar och transportvagnar Fatlyftare för gaffeltruck Kranar och lyftdon Palltruckar Transportvagnar Transportkärror Avspärrningar och påkörningsskydd Avspärrningar och påkörningsskydd Påkörnings- och kantskydd Trafiksäkerhet Avspärrningar Påkörningsskydd Underreden för askfat Underreden för askfat
Säkerhetsutrustning Säkerhetsutrustning Nyckellådor

  Uppsamlingskärl - Spillskydd - Spilltråg

  Vilka ämnen ska ni förvara?
  Miljöfarliga och brandfarliga ämnen, så som olja eller lack.
  Vilka volymer ska ni förvara?
  Fat (á 200 liter)
  Hur många fat?
  IBC (á 1000 liter)
  Hur många IBC?
  Frätande kemikalier, så som syra eller bas.
  Vilka volymer ska ni förvara?
  Fat (á 200 liter)
  Hur många fat?
  IBC (á 1000 liter)
  Hur många IBC?
  Frätande kemikalier och/ eller brandfarliga ämnen.
  Vilka volymer ska ni förvara?
  Fat (á 200 liter)
  Hur många fat?
  IBC (á 1000 liter)
  Hur många IBC?

  Hitta rätt uppsamlingskärl

  Uppsamlingskärl tillverkade av DENIOS ger nödvändigt spillskydd för lagenlig förvaring av miljöfarliga vätskor. Rätt material är en förutsättning för att ge bästa resistens mot de ämnen som ska lagras. Håll kemikalierna säkert invallade med kärl tillverkade i stål, rostfritt stål eller plast.  Uppsamlingskärl av plast (polyeten - PE), ger optimal resistens mot många syror och alkalier även för t.ex. oljor. Uppsamlingskärl av stål är det säkra alternativet vid förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen. Uppsamlingskärl av rostfritt stål ger extra mycket säkerhet vid förvaring av frätande kemikalier i fat och små behållare.

  När behövs uppsamlingskärl?

  Uppsamlingskärl behövs för att valla in kemikalier och förhindra att miljöfarliga vätskor rinner ut i marken eller ner i grundvattnet.

  Hur stor uppsamlingsvolym behöver jag?

  För nödvändigt skydd vid lagenlig lagring gäller att uppsamlingskärlet rymmer:

  • 100% av volymen i den största behållaren, samt
  • 10% av volymen i resterande behållare

   

  30 års erfarenhet av Uppsamlingskärl

  DENIOS började tillverka uppsamlingskärl för invallning av kemikalier 1986. Med tester och prövningar genom åren har vi fått insikten i vilken kvalitet som krävs av ett uppsamlingskärl, dagen då olyckan inträffar. För att vara säker på att uppsamlingskärlet fyller sin funktion, har alla våra kärl av stål:

  • 3 mm kvalitetsstål, vilket betyder att stålet inte kan rosta igenom.Tunnare stål riskerar läckage.
  • Fogar svetsade av certifierade svetsare, dubbelsidigt, inifrån och utifrån. Finns inte denna svetsning är fogarna en svag länk i kärlet och risken för läckage är stor.
  • Alla svetsfogar kontrolleras med ett red-white test innan de lämnar fabriken. Detta görs för att säkerställa att fogarna är fullständigt täta och klarar läckage från förvarad behållare.

   

  X X

  Jag önskar pris på följande produkter: