Köpa miljöcontainer - kemikalieförråd utomhus

  Köpa Miljöcontainer från DENIOS

  På DENIOS har vi utvecklat och tillverkat miljöcontainers i 30 år. Vi anser att när det gäller säkerhet för människa och miljö kan man inte gissa utan man måste veta att skydden håller för sin uppgift. Därför har våra produkter testats och certifierats – Det är vad vi kallar SPILLSKYDD PÅ RIKTIGT. Kontakta DENIOS idag så hjälper vi dig fram till rätt miljöcontainer!

  Fördelar Miljöcontainer

  En miljöcontainer används för trygg och säker förvaring av kemikalier och oljor. Denios miljöcontainer är ett flexibelt och ekonomiskt alternativ till att bygga kemikalierum eller kemikalieförråd i befintlig byggnad. Integrerade uppsamlingskärl förhindrar vätskor från att läcka ut i miljön och en stabil konstruktion skyddar kemikalierna från väder, vind och inbrott. Miljöcontainers finns i många olika storlekar och i olika utförande beroende på vilken typ av kemikalie som ska förvaras samt mängden lagrat gods. Med en miljöcontainer från Denios får du en miljö-, person- och inbrottssäker förvaring av kemikalier och oljor.

  Vilka krav finns på miljöcontainers?

  Vid inköp av en miljöcontainer finns en del att tänka på och ta hänsyn till. Vilken karaktär har ämnena som ska lagras, miljöfarligt/oxiderande/brandfarligt eller explosionsfarligt? Vilken mängd kemikalier ska förvaras? Hur stor invallning behövs och är samlagring tillåten samt ventilation nödvändig. Vi på DENIOS har 30 års erfarenhet och hjälper dig gärna fram till den bästa lösningen.

  Miljöcontainer Walk In

  I en miljöcontainer Walk in kan du lätt promenera in i containern och kemikalierna finns tillgängliga på hyllor. Hela miljöcontainerns golv är ett uppsamlingskärl för eventuella spill eller vid läckage.

  Isolerad Miljöcontainer

  Sjunkande temperatur kan vara förödande för frostkänsliga ämnen som är vanliga i livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin men även i färg- och kosmetikaindustrin. En isolerad miljöcontainer med värmesystem skyddar temperaturkänsliga ämnen mot frost.

  Brandklassad Miljöcontainer

  Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid lagring av brandfarliga vätskor krävs ett säkerhetsavstånd på 12 m till angränsande byggnader. Om detta inte kan hållas finns brandklassade miljöcontainers. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig vara även inomhus.

  Miljöcontainer pris

  Priset på miljöcontainers är beroende av vilken utrustning förvaringen behöver. Fundera kring hur hanteringen av kemikalierna ser ut samt ta fram säkerhetsdatabladet så hjälper vi dig vidare med utformningen av containern samt pris.

  X X

  Jag önskar pris på följande produkter: