Brandklassad miljöcontainer

  Vid förvaring av brandfarliga ämnen ska en Brandklassad miljöcontainer användas. Containern är anpassad efter storleken på behållarna.

  Brandklassad miljöcontainer för fat

  För förvaring av brandfaliga ämnen på fat finns brandklassad miljöcontainer för uppställning utomhus utan säkerhetsvastånd eller för brandsäker förvaring direkt i lokalen. DENIOS brandklassade miljöcontainer är testad och godkänd för upp till 120 minuters brandmotstånd.

  Brandklassad miljöcontainer för IBC

  Förvara IBC behållare brandsäkert med brandklassade hyllager från DENIOS. Dessa är anpassade för en säker och smidig lossning och lastning av IBC samt avtappning.

  Brandklassad miljöcontainer WalkIn

  Med en brandklassad miljöcontainer WalkIn får du en flexibel brandsäker förvaring av fat, dunkar, och småbehållare. En brandklassad miljöcontianer kan också utrustas till en säker arbetsstation för lackerings, måleri eller doseringsarbeten.

  Miljöcontainer Diesel

  Förvara diesel i en brandklassad miljöcontainer. Inga säkerhetsavstånd behövs varken inomhus eller utomhus.

  Miljöcontainer miljöfarlig vara

  Är dina ämnen icke brandfarliga finns klassiska miljöcontainrar. För lagring av mindre mängder vätska finns skåp för mindre behållare.

   

  X X

  Jag önskar pris på följande produkter: