Produkter för lagring av kemikalier
Uppsamlingskärl Uppsamlingskärl Uppsamlingskärl av stål för fat och IBC Uppsamlingskärl av plast för fat och IBC Uppsamlingskärl av rostfritt stål för fat och IBC Uppsamlingskärl av stål för småförpackningar Uppsamlingskärl av plast för småförpackningar Uppsamlingskärl av rostfritt stål för småförpackn. Avtappningsstationer Avtappningsstationer
Golvelement Golvelement Golvelement av stål Golvelement av plast
Miljöcontainer Miljöcontainer Miljöcontainer för fat Miljöcontainer för IBC Miljöcontainer ”Walk in” Brandklassad miljöcontainer Brandklassad miljöcontainer Brandklassad miljöcontainer för fat Brandklassad miljöcontainer för IBC Brandklassad miljöcontainer "Walk in" Hyllställ kemikalier Hyllställ kemikalier Hylla för småförpackningar Fathyllor Pallställ Hyllkar för eftermontering Miljö- och kemikalieskåp Miljö- och kemikalieskåp Kemikalieskåp Skåp för farliga ämnen Skåp för syror och baser Fatskåp Förvaring och hantering av gasflaskor Förvaring och hantering av gasflaskor Gasskåp Gasskåp och Gascontainer Brandklassade gasskåp Skåp för fat och mindre behållare Skåp för fat och mindre behållare
Produkter för hantering av kemikalier
Fathantering Fathantering Fatvagn, fatkärra och fatrullare Mobila fatlyftare Ex-klassad fatlyft Fatlyftare för gaffeltruck Fatlyftare och fattänger Fattillbehör Fattillbehör Jordningsutrustning Fatöppnare och öppnare för IBC Nivåmätare Adaptrar och avtappningshjälp Slang- och kabeltrummor Fatkranar, trattar och smörjkannor Fatkranar, trattar och smörjkannor Fatkranar Trattar Smörjkannor och doseringsmått Elektriska pumpar och tryckluftspumpar Elektriska pumpar och tryckluftspumpar Laboratoriepumpar Syror/alkalier, kemikalier Brandfarliga ämnen/ Ex Fatpump olja Läkemedelspumpar Flödesmätare Manuella fatpumpar Manuella fatpumpar Olja, diesel och glykol Lösningsmedel och brandfarliga ämnen Syror och frätande ämnen Omrörare för fat och IBC Omrörare för fat och IBC Blandare och containerpump Omrörare Nödlägesberedskap Nödlägesberedskap
Hantering av gasflaskor Hantering av gasflaskor
Tankar och spilloljetankar
Universalbehållare Universalbehållare Universalbehållare Big Bags och tillbehör Förvarings- och doseringsbehållare Industritankar Tippcontainer och stapelbara behållare Tippcontainer och stapelbara behållare Tippcontainer Staplingsbara behållare Stationära tankar Stationära tankar
Mobila tankar Mobila tankar
Behållare för Kemikalier, Fat och IBC Behållare för Kemikalier, Fat och IBC IBC Fat Dunkar Plastbehållare och laboratorieskålar Säkerhetskannor Sandbehållare Sandbehållare
ASF- och ASP-behållare ASF- och ASP-behållare
Säkerhetsbehållare för farligt avfall Säkerhetsbehållare för farligt avfall
Spilloljebehållare Spilloljebehållare
Personskydd och arbetskydd
Nödduschar och ögonspolning Nödduschar och ögonspolning Flaskor för ögonspolning Ögonduschar Kroppsduschar Personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning Skyddsmasker Huvudskydd Hjälmlampor och handlyktor Skyddsglasögon Hörselskydd Förvaringslådor Skyddshandskar Skyddskläder Fallsäkringar Mattor för arbetsplatsen Mattor för arbetsplatsen Arbetsplatsmattor Halkskydd Antistatiska mattor Grundfärgen Skrap- och entrémattor Första-hjälpen Första-hjälpen
Brandsläckare Brandsläckare
Avspärrningar och påkörningsskydd Avspärrningar och påkörningsskydd Påkörnings- och kantskydd Trafiksäkerhet Avspärrningar Påkörningsskydd
Rengöring, avfallshantering och absorbenter
Komponentrengöring och smådelstvättar Komponentrengöring och smådelstvättar Rengöring med lösningsmedel Rengöring utan lösningsmedel Rengöringsmedel Smådelstvätt Rengöring med ultraljud Rengöringsmedel för smådelar Rengöring Rengöring FALCON spray- och vätningskannor Torktrasor Rengöringsutrustning Industridammsugare Våtsugare Tillbehör Avfallshantering Avfallshantering Källsorteringssystem Soptunnor Boxar för soptunnor Soptunnetippare Askkopp Avfall-askkopp och kombinationer Papperskorgar och avfallsbehållare Hållare för sopsäck Avfallssäckar Samlingsbox för batterier Flamsläckande avfallsbehållare Absorbenter Absorbenter Produktguide Absorbent Universal Absorbent Olja Absorbent Kemikalie
Produktionsutrustning
Värmning/kylning Värmning/kylning Värmemantlar/värmebälten för fat och IBC Fatvärmare för stålfat Värmemantla för fat och IBC, ATEX Fatvärmare tillbehör Hyllor Hyllor Hyllställ Pallställ Pallar och gallerboxar Pallar och gallerboxar Pallar och tillbehör Gallerboxar och tillbehör Symboler för fara Symboler för fara Varningskyltar/påbuds- och förbudsskyltar Tavlor och organisationssystem Belysningar/nödbelysningar Belysningar/nödbelysningar Nödbelysning Palltruckar och transportvagnar Palltruckar och transportvagnar Fatlyftare för gaffeltruck Kranar och lyftdon Palltruckar Transportvagnar Transportkärror Avspärrningar och påkörningsskydd Avspärrningar och påkörningsskydd Påkörnings- och kantskydd Trafiksäkerhet Avspärrningar Påkörningsskydd Underreden för askfat Underreden för askfat
Säkerhetsutrustning Säkerhetsutrustning Nyckellådor

  Spillskydd

  Kemikalieförvaring – Invallning kemikalier

  När det gäller produkter för säker kemikalieförvaring, spillskydd och lager för kemikalier finns DENIOS. Ta tillvara på kunskapen från en tillverkare med 30 års erfarenhet. Vi kan och har allt inom spillskydd!

  Invallning av kemikalier

  Vid förvaring av brandfarlig och miljöfarliga finns krav på invallning som ska förhindra att läckage sprids okontrollerat. Uppsamlingsvolymen beräknas: 100% av den största behållaren och 10% av resterande. I vattenskyddsområde gäller 100% uppsamlingsvolym.

  Uppsamlingskärl

  För säker invallning av kemikalier finns uppsamlingskärl av plast och stål för miljösäker förvaring av fat och ibc.

  Avtappningsstation

  För säker avtappning och omtappning av kemikalier har DENIOS utvecklat stationer som består av uppsamlingskärl ofta i kombination med en fatbock eller extrautrustat uppsamlingskärl med en extra stor avställningsyta som förhindrar spill. Avtappningstationer finns för fat, IBC eller mindre behållare.

  Golvelement

  Har du stora ytor eller hela rum som behöver invallas är golvelement optimala för säker kemikalieförvaring. Med en ramp kör du enkelt upp faten, behållarna eller IBC på gallret och uppsamlingskärlet under fångar upp eventuella spill.

  Miljöcontainer

  För förvaring av kemikalier på fat eller IBC tillverkar DENIOS container med integrerade uppsamlingskärl. För minder mängder finns "Walk in" varianter och ska kemikalierna lastas med truck rekommenderas Miljöcontainer Hyllager.

  Brandklassad Miljöcontainer

  För förvaring av brandfarliga ämnen tillverkar DENIOS brandklassad miljöcontainer. Dessa kan ställas upp både utomhus och inomhus utan säkerhetsavstånd. DENIOS brandklassade miljöcontainer är certifierad enligt SS-EN 13501-2med brandmotståndstid EI90.

  Hyllställ, miljöhylla och fathylla

  DENIOS tillverkar robusta hyllor med integrerade uppsamlingskärl för säker förvaring av kemikalier på fat, dunk eller IBC. Med påbyggnadselement kan hyllorna lätt byggas ut eller minskas efter behov. Miljöhylla och fathylla finns i flera olika utföranden och modeller.

  Miljöskåp, kemikalieskåp och brandsäkra skåp för kemikalier

  Praktisk, säker och välordnad kemikalieförvaring med kemikalieskåp från DENIOS. Vi tillverkar skåp för syra/bas, miljöfarliga ämnen och brandfarliga ämnen. Från små bänkskåp till stora lagerlösningar, alla skåpen är av högsta kvalitet med integrerade uppsamlingskärl. 

  Förvaring och hantering av gas

  Gasskåp, gascontainer och brandklassade gasskåp tillverkade av DENIOS ser till att gasflaskorna förvaras säkert. För hantering av gas finns gaskärra, gasvagn och ställ för säker transport av gasflaskor med truck.

  Fatskåp och IBC skåp

  Förvara fat, IBC och minder kemikaliebehållare i skåp från DENIOS. Robusta skåp med integrerade uppsamlingskärl ger en miljösäker förvaring av kemikalierna. Tack vare taket på fatskåpet kan inte regnvatten, skräp och löv fylla igen uppsamlingskärlet och uppsamlingsvolymen kan garanteras.

   

  mer... mindre
  X X

  Jag önskar pris på följande produkter: