Mediasamling

Vår mediasamling ger dig enkel tillgång till alla våra videos.
Njut av showen!

Asecos Fire Performance Test

PolySafe Euroline

Isolerad Miljöcontainer ISO

Brandklassad Miljöcontainer Hyllager FBM med automatisk skjutdörr

Nedladdningar

Välkommen till våra downloads. Här hittar du alla filer som vi har lagt upp för nedladdning.

Du behöver Adobe®-läsare för att kunna se katalogen. Om det skulle vara så att din dator inte kan visa PDF-filer, kan du ladda ner en gratis version av Adobe® Acrobat-Reader här den kostenlosen Adobe® Acrobat-Reader herunter.

Lagar och förordningar

DENIOS Infosida

DENIOS Infosida

Info: Lagring av farliga ämnen med uppsamlingskärl (PDF - 92kb)
Förslag och tips för hantering av farliga ämnen

Info: Mediebeständighetslista (PDF - 287kb)
Korrosionsbeständigheten hos de material som används till kärlen och deras kompatibilitet med de lagrade ämnena måste ha dokumenterats. Till många kemiska ämnen kan uppsamlingskärl av stål (1.0038) användas. Däremot med frätande ämnen (syror, lutar) krävs det ofta uppsamlingskärl av plast (polyeten). Rostfritt stål erbjuder ett högvärdigt skydd mot bland annat många aggressiva vätskor.

Info: Säkerhetsskåp - Lagring av brandfarliga och miljöfarliga vätskor i arbetsrum (PDF - 41kb)
Europastandard EN 14470-1 – Nya lagar och konsekvenser i korthet

Info: Nya EN 14470-2 för skåp för gasflaskor Fakta och konsekvenser (PDF - 52kb)
Den europeiska harmoniseringen gäller nu även för brandsäkra skåp för gasflaskor. Den nya europeiska standarden EN 14470-2 (publicerad 2006-07-21) ersätter DIN 12925-2.

Info: Samlagring av farliga ämnen (PDF - 122kb)
Farliga ämnen indelas i olika lagringsklasser (LGK) alltefter sina riskegenskaper. Den gemensamma lagringen av olika LGK i ett och samma lagringsområde regleras av tillämpliga lagar, förordningar och tekniska regleringar. Med den utgångspunkten har VCI utvecklat ett koncept som vi här beskriver på ett förenklat sätt:

Guide rätt brandskyddsskåp (PDF - 90kb)
Djupgående information kring uppbyggnad av brandskyddsskåp. 

Info: Nödduschar (PDF - 53kb)
I områden där man arbetar med aggressiva vätskor eller brandfarliga ämnen finns alltid risken för olycka med följd av eventuell påverkan på kropp och ögon av hälsoskadliga ämnen. Kropps- och ögonduschar erbjuder därvid en snabb första hjälp. De är också obligatoriska inom många områden. Därvid skall följande förordningar och riktlinjer beaktas:

Certifikat

Certifikat

Klass D certifikat för svetsutrustning (PDF - 256kb)

EN 1090 certifikat (PDF - 550kb)

DENSORB absorbenter