• Ögondusch spraymunstycke för väggmontering
  • Ögondusch med väggfäste
  • Ögondusch på flaska
  • Ögondusch och ansiktsdusch med handfat

Ögondusch

Risken för olyckor med ögonskador som följd är stor i områden där man arbetar med frätande vätskor eller brandfarliga ämnen. Det är viktigt att direkt, inom 4 sekunder påbörja spolning och ögonduschar erbjuder en snabb första hjälp. Ögonduschar är obligatoriska inom många områden.

Fördelar:

  • För snabb sköljning vid risk för frätskador på ögonen, för att undvika permanenta skador
  • Enkel och tillförlitlig funktion
  • Ergonomisk utformning som håller upp ögonlocken
  • Generöst flöde av vätska


Omedelbara åtgärder vid olycksfall

Vid skada skall spolning startas omedelbart. Likaså skall en läkare omedelbart underrättas för diskussion av vidare åtgärder. Även medan den skadade transporteras till sjukhus bör spolningen fortsätta, t.ex. med hjälp av ögonspolningsflaskor.

Ögonspolningsflaskorna har en ergonomiskt utformad ögonkopp. Den sörjer för att ögonlocken hålls öppna under spolningen. Därigenom kommer den sterila spolvätskan direkt i det skadade ögat.


DENIOS nöd- och ögonduschar för industri och laboratorium
Hos DENIOS väljer du den nöd- eller ögondusch som uppfyller dina behov ur ett brett produktsortiment. Våra produkter är testade och utrustade i enlighet med gällande SS-EN 15154.
◾Volymström minst 60 liter/minut för nödduschar resp. 6 liter/minut för ögonduschar.
◾Vattenflödet måste garanteras i minst 15 minuter.
◾Ventilen måste vara helt öppen när reglaget har vridits högst 90° eller vid ett drag på maximalt 200 mm.
◾Kring ögonduschen måste ett fritt utrymme på minst 150 mm garanteras.
◾Duschhuvudets spolhöjd kan variera mellan 10 och 30 cm.
◾På 150 cm höjd ovanför golvytan resp. 70 cm nedanför duschhuvudet måste 50 +/- 10 % av vattenmängden träffa i en cirkel med en radie på 20 cm. Den yta där 100 %, dock minst 95 %, av vattnet faller måste vara begränsad till en cirkel med en radie på 40 cm.

Testade och certifierade produkter för din säkerhet!