Nyheter från Denios

Förvaring av brandfarliga kemikalier enligt MBS

 

 

 

 

 

 

 

Förvaring och hantering av brandfarlig vätska vid arbetsplatsen och i laboratorier enligt MSB.

MSBs senaste rekommendation är att brandfarlig vätska i laboratorier ska förvaras i brandklassade skåp som uppfyller EN 14470-1. Uppdaterade rekommendationer från MSB ger hjälp kring förvaring av brandfarlig vätska på laboratorier, detta kan även appliceras i industriella miljöer.

Enligt MSB bör brandfarliga vätskor i större mängd än 10 liter per rum, förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme. Förvaring av brandfarliga vätskor inomhus ska ske i utrymme som är ventilerade och brandtekniskt avskilt (SÄIFS 2000:2).

Vid mindre mängder än 10 liter per rum eller 50 liter per brandcell krävs ingen brandklassning. Förvaring av brandfarliga vätskor vid arbetsplatsen bör ske så att spill och läckage förebyggs och gärna i ett skåp.

Det finns idag olika standarder och testmetoder för att godkänna och testa brandmotståndet hos kemikalieskåp och miljöskåp. De vanligaste varianterna är den Europeiska standarden EN 14470 samt SPs testmetod 2369. Det råder ibland oklarheter kring EN 14470 vs SP 2369 och vad syftet med dem är. I korthet så är EN 14470 utvecklad för en hög säkerhet i laboratorier och industriella miljöer medan SP 2369 är utvecklad för skåp som används i kommersiella butiker. Enligt MSB avråds företag att använda skåp testade enligt SP 2369 i laboratorier och liknande miljöer.

Vill du ha mer information om DENIOS brandklassade kemikalieskåp? Ring oss: numret hittar du i rutan till vänster eller läs mer i vår shop:

 

 

Expertrådgivning

EFP - Brandskydd enligt de senaste EN-normerna

Brandklassad miljöcontainer

Denios kan som enda leverantör i Europa, presentera en hel rad förvaringslösningar för brandfarliga ämnen, med godkännande enligt EN 13501-2. Detta är en klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan.

Denios förvaringslösningar har fått klassificeringen REI 120, vilket innebär att förvaringen motstår brand under belastning i 120 minuter. Tack vare brandskyddspaneler omlindade av dubbla stålramar är brandmotståndet det samma från insidan som utsidan. Detta innebär att såväl person som lagrad media är skyddad vid en olyckshändelse.

Vid hantering och förvaring av brandfarliga ämnen och vätskor finns en stor risk. Globala företag såväl som försäkringsbolag ställer idag höga krav på att minimera dessa. Europa lagstiftningen uppfyller de allt högre kraven från marknaden och nya EN-13501-2 är den senaste av normer för att uppnå högre säkerhet på arbetsplatsen.

Att DENIOS har valt att testa och godkänna enligt denna norm är ett bevis på att vi tar våra kunders säkerhet på allvar. Detta innebär även att säkerheten i våra produkter är gränsöverskridande och är godkända i hela Europa.

 

DENIOS AB är en erfaren partner inom brandskydd. Företaget lanserar nu en specialprodukt i ett antal europeiska länder. En brandklassad miljöcontainer med beteckningen EFP som är en mobil lösning för förvaring av brandfarliga ämnen. EFP erbjuder stor flexibilitet i valet av utformning samt tillbehör och tillval.

Det går även snabbt att söka tillstånd för produkten eftersom den redan är EU-typgodkänd. Den har en konstruktion som gör att den går lätt att flytta och lämpar sig för uppställning både inomhus och utomhus. Brandskyddet motsvarar kraven enligt EI 30, EI 120 och EN 13501-2. Den kraftiga stålkonstruktionen är standardiserad och jämfört med konkurrerande brandskyddscontainrar räcker det i det här fallet med enklare utrustning och bearbetningskomponenter. Resultatet är ett gynnsamt pris och korta leveranstider. EFP kan fås i storlekarna 240, 360, 480 och 600. Den totala bredden uppgår bara till 2 450 mm, vilket innebär att containern kan transporteras på en vanlig lastbil. Det flexibla innerutrymmet gör att miljöcontainern kan anpassas för det aktuella användningsområdet. EFP är med sin mångsidighet en utmärkt allroundlösning för lagring av farliga ämnen. Mycket brandfarliga och lättantändliga vätskor är, liksom giftiga och mycket giftiga ämnen, väl skyddade.