DENIOS Akademien

Att hantera och samförvara kemikalier med olika karaktär innebär stora risker och vid läckage kan både gasutveckling såväl som ökad brandrisk uppstå. Detta ökar även risken för driftstopp och personskada. 

På DENIOS Akademien anordnas varje år utbildningar och events för att sprida kunskapen kring riskerna med kemikalier. Med rätt kunskap får vi säkrare arbetsplatser för både människa och miljö.

 

 

Gefahrstofftage

Säkerhetskonferens

Anordnas för dig som arbetar med kemikalier. Föreläsningarna fokuserar på riskerna kring kemikaliehantering och belyser miljöskydd, brandskydd och arbetsplatssäkerheten. mehr

Kemikaliska risker utbildning
►

Experimentföreläsning om Kemikaliska risker

Förstår era medarbetare riskerna som finns kring kemikalier? Om inte är denna föreläsning ytterst motiverande. Här visas hur ämnen, för sig ofarliga, blandas och tillsammans ger kraftfulla reaktioner. mehr

Spillskydd i praktiken
Schulung Leckage-Notfall-Training

Utbildning "Spillskydd i praktiken"

Vid läckage och spill gäller det att vara förberedd och veta vad som ska göras. Vid denna utbildning får du träning och praktisk genomgång så du är förberedd om en nödsituation med läckande kemikalier skulle uppstå. 

Kontaktperson evenemang
Ansvarig Evenemang

Har du frågor kring våra utbildningar och kurser?
Kontakta mig

Elina Pöyliö

 


Tel. 036 39 56 60
E-post: elp(SnabelA)denios.se