• Miljöcontainer Hyllager Basic Store med pardörrar
 • Miljöcontainer Hyllager Basic store med skjutdörrar
 • Miljöcontainer
 • Miljöcontainer Walk in WHG 320
 • Miljöcontainer Walk in

Miljöcontainer

Med miljöcontainrar från DENIOS lagrar du kemikalier lagenligt, säkert och bekvämt. Denna miljöcontainer har gott om plats för mångsidig och säker lagring av miljöfarliga, brandfarliga och explosionsfarliga ämnen.
Egen tillverkning säkerställer den höga kvaliteten och ger bra pris-/prestandakombination med 5-års garanti.

Fördelar:

 • Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen enligt miljöbalken.
 • Uppsamlingskärl (PE, stål, rostfritt stål)
 • "Walk In" och/eller anpassat för användning av truck
 • Brandskydd i 90 minuter (EI90)
 • isolering mot kyla/värme (tillval)

 • "Walk in" miljöcontainer
 • Hyllager
 • Brandklassad Miljöcontainer

"Walk in" Miljöcontainer

DENIOS erbjuder två serier av miljöcontainrar "walk in" och Hyllager som är anpassad för lastning och lossning med truck. Båda har tillverkats i många år och har visat vad de går för i praktisk tillämpning. Containrarna i båda serierna är säkra lagerplatser för miljöfarliga och brandfarliga ämnen. De skyddar människa och miljö mot effekterna av de farliga ämnena vid en olycka. På samma sätt skyddar de även lagermedier mot miljöpåverkan.
Serien modulcontainer WHG och modulcontainer MC-Vario

 • har en hög teknisk utrustning och kan anpassas efter dina individuella krav,
 • erbjuder absolut lagenlighet och därmed rättslig säkerhet,
 • garanterar optimalt pris-/prestandaförhållande.

Hyllager

DENIOS hyllager är lagersystem med universalfunktion. Storlek och mått kan anpassas till olika tillämpning och de erbjuder många möjligheter till lagring av farliga ämnen. Framför allt när det handlar om säker lagring av större mängder på pallar, i fat och IBC utomhus, är DENIOS hyllager den perfekta lösningen för dina behov.
Serierna Basic-Store och System-Container

 • är ett prisvärt alternativ eller tillägg för lagerytor inomhus.
 • skydd mot stöld och obehörig användning,
 • motsvarar de rättsliga kraven med avseende på säkerhet och miljöskydd.

Brandklassad miljöcontainer

Oavsett om du behöver en container av typen "Walk in" eller som hyllager, så hittar du allt du behöver hos DENIOS och självklart även i brandklassat utförande:

 • Brandsäkert hyllager FBM
 • Peroxidlager
 • Brandklassad container BMC "Walk in"
 • Brandklassad container "Walk in" – EFP-Store

Individuella lösningar

Om du trots allt inte kan hitta en miljöcontainer i DENIOS breda sortiment som motsvarar dina behov, utvecklar vi gärna en individuell lösning för dina behov utifrån vår 25-åriga erfarenhet.
Alla miljöcontainrar kan fås med belysning, ventilation, sprinklers och hyllsystem. En värmeisolering och/eller uppvärmning säkerställer frostfri lagring. Allt efter utförande levereras miljöcontainern utan dörrar eller med slag-, rull- eller skjutdörrar. På begäran levererar vi nyckelfärdiga produkter.

Beprövade produkter från egen tillverkning garanterar högsta säkerhet och miljöskydd.