Rådgivning & Planering

Vi hjälper dig som kund till en säkrare arbetsplats för människa och miljö vid hantering av kemikalier. Genom riskbedömningar och riskutredningar kring kemikalier ger vi dig stöd och rådgivning av såväl produkt som kring gällande lagar och regler och hjälper er som kund till rätt produkt/lösning.

Vi ser över hela företag såväl som enskilda behov via telefon eller på plats med någon av våra säkerhetsrådgivare. Vår målsättning är att ni som kund ska känna trygghet i att en kontakt med oss ska resultera i en produkt/lösning som:


-    Uppfyller gällande krav och ofta även framtidens
-    Håller under många år
-    Förenklar hanteringen av kemikalier
-    Skyddar människa
-    Skyddar miljö

Denios säkerhetsrådgivare riskutreder kemikalier och konsulterar inom ATEX och Ex-klassade områden samt brandfarlig vara, så ni ska få ett kemikaliehantering anpassad efter era behov. Vi har lång erfarenhet gällande säker hantering av kemikalier och det lönar sig att ta hjälp av oss i ett tidigt skede särskilt om ni ska

  • bygga kemikalierum
  • brandskyddslager
  • kemikalielager eller om ni behöver en
  • lagermodul för kem

 

I DENIOS Handbok hittar du relevant information kring säker lagring av kemikalier. Klicka på länken för beställning-Handledning för farliga ämnen.

 

DENIOS garanterar en kompetent och individuell rådgivning, personlig support samt bästa och snabbaste servicen direkt på plats

Från första samtalet till offert

Planering

Lagrat ämne, förpackning, lagermängd, förvaring inomhus eller utomhus, specifika produktkrav, lagar, kostnadsbudget, osv.: Redan vid första samtalet tar våra rådgivare reda på vilka specifika krav ditt projekt har. Vi kommer guida dig även när det gäller ansökan om tillstånd, då vi även här har djupa kunskaper.

Planering

Planering

Med beställningen börjar det tekniska genomförandet. Under hela processen kommer det finnas en projektledare som står till förfogan för dina frågor och funderingar.

Produktion

Produktion

Med moderna produktionsanläggningar i Tyskland, Frankrike, England, Tjeckien, Italien och i USA garanterar vi en snabb, högkvalitativ produktion nära kunden.

Driftsättning / Kundgodkännande

Underhåll

Finns det önskemål kan vår kunniga personal ansluta vid leveransen till er lokala anläggning tillsammans med produkten. Monteringar avslutas med kundens godkännande av produkten. Först när du är 100% nöjd, är vi nöjda!

Underhåll

Underhåll

Regelbundet underhåll garanterar en tillförlitlig användning av dina system. Vi ger dig gärna stöd i arbetet för att öka funktionssäkerheten och beredskapen på de befintliga systemen.

Vi realiserar även ditt projekt - snabbt och okomplicerat!
Ring oss och låt dig rådges av vår kunniga personal. Du kan även boka in ett kundbesök hos dig direkt på plats. Vår kunskap står till ert förfogande!
Tel.:
036 39 56 60

Expertrådgivning