Lagstiftning

DENIOS kompetens och stöd

Kompetens på DENIOS betyder att du alltid får uppdaterad information om direktiv/ normer från EU och svenska föreskrifter och anvisningar från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket. Detta för att du skall kunna lita på att köpt förvaringslösning idag, även uppfyller morgondagens krav.

Vi stödjer våra kunder genom godkännande processen, genomför kundbesök, utbildar dig på våra seminarier och informerar dig om lagändringar online.

Nya regler om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

 

Från den 1 juni 2015 gäller ändring av lagen (1999:381), ny förordning (2015:236) och nya föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa.

Som kund hos har du tillgång till våra säkerhetsrådgivare som hjälper er att få svar på alla frågor gällande säkerhet. Läs mer om vår rådgivning eller ring oss på:   

036 39 56 60

Längre ner på sidan kan du själv läsa om "8 lagar och regler som är viktiga för dig" samt beställa vår handbok om farliga ämnen.

Handledning Farliga Ämnen

Handledning Farliga Ämnen

Beställ DENIOS
"Handledning Farliga Ämnen"

Få en kompakt översikt över aktuella förordningar, lagar och nyttiga förslag och råd om samförvaring för hantering av farliga ämnen. Innehållet baseras på direktiv/ normer från EU och svenska föreskrifter och anvisningar från MSB, Arbetsmiljöverket och Boverket

Beställ genom att klicka här!

 

 

 

 

8 lagar och regler som är viktiga för dig som handhar miljöfarliga ämnen, kemikalier eller brandfarliga ämnen.

Miljöbalken

Miljöbalken

2 kap. 8§ den som bedriver eller har bedrivits en verksamhet vilken har medfört skada eller olägenhet till miljön ansvarar för att åtgärda den.

2 kap. Finns de allmänna hänsynsreglerna beskrivna 1998:808, Vilka ställer ett tillräckligt krav på:
Kunskap om verksamhetens risker för att skada miljön vid olycka och det dagliga arbetet.
Skyddsåtgärder, skydd för miljön vid olycka, t.ex. uppsamling för miljöfarliga vätskor.
Val av kemiska produkter, välj alltid de minsta miljöfarliga.
Resurshushållning, spara på råvaror och energi.

Ladda ner mehr

Nationella regler

Nationella regler

Nationella regler ser till att utrustningen som är tillhandahållna av arbetsgivaren, att användningen av denna utrustningen och kontrollen av anläggningar som behöver kontroller sker enligt arbetsskyddslagen.

Ladda ner mehr

Förordning för lagring av brandfarliga ämnen

Förordning för lagring av brandfarliga ämnen

Förordning för lagring och hantering av brandfarligafarliga ämnen hanteras i SÄIFS 2000:2.

Ladda ner mehr

Den europeiska säkerhetsnormen SS-EN 14470

Den europeiska säkerhetsnormen SS-EN 14470

För lagring av brandfarliga ämnen i säkerhetsskåp finns sedan April 2004 normen SS-EN 14470-1. Brandmotståndet av skåpet måste prövas enligt SS-EN 14470-1. För lagring av gasflaskor finns nu liknande regler som normen SS-EN 14470-2. Här måste man dock skilja på brandresistensen mellan 30 (G30) eller 90 (G90) minuter.

Ladda nermehr

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätten kräver att arbetarens säkerhet och hälsa skyddas vid arbetet och, om det är möjligt, ska den förbättras. Här måste arbetsgivaren undersöka riskerna som finns för att utföra detta arbetet och ta åtgärder för att säkerställa säkerheten.


Ladda ner mehr

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsplatsförordningen innehåller de grundläggande kraven på en arbetsplats. För enskilda förördningar finns det även en så kallade riktlinjer som innerhåller mera exakta definitioner och förklaringar på obestämda juridiska termer. Arbetsplatsförordningen och även riktlinjerna gäller i hela landet.

Ladda ner mehr

Explosionsskydd (ATEX)

Explosionsskydd (ATEX)

De många riktlinjerna för explosionsskydd har standardiserats i hela Europa. Sen den 1 juli 2003 är användningen av den nya riktlinjen 94/9/EG (ATEX 95, tidigare 100a) och 99/92/EG (ATEX 137, tidigare 118a) plikt. ATEX 95 (kort för franska ATmosphère EXplosible) lägger krav på produkter och riktar sig främst mot tillverkare. ATEX 137 beskriver kraven som finns på arbetsplatsen och riktar sig främst mot arbetsgivare.

Ladda ner mehr

EN 15154 Nödduschar

EN 15154 Nödduschar

Det Europeiska kommittén för normer "CEN" har presenterat en ny Europeisk norm, den så kallade "Nöddusch" normen. EN 15154 är nu för tiden uppdelad i fem olika områden. Del 1 för "Kroppsduschar med vattenanslutning i laboratorier", del 2 för "ögondusch med vattenanslutning", del 3 för "kroppsdusch utan vattenanslutning", del 4 för "ögondusch utan vattenanslutning" och del 5 för "kroppsdusch med vattenanslutning med inriktning för produktion".