Kundlösningar

All case studies
Category :


Ecolab valde DENIOS som leverantör för kemikalielager

Ecolab arbetar globalt inom hygien och rengöring med lösningar och tjänster inom områden som hotell, restaurang, livsmedelsproduktion, sjukhus och skötsel av textilier. Sedan 1923 har företaget satt branschstandard för innovation och effektivitet inom professionell rengöring och desinfektion samt relaterade tjänster. När det var dags för investering av lagerlösning för frätande och brandfarliga ämnen valde man DENIOS som leverantör.

Hyllor med uppsamlingskärl för förvaring av frätande ämnen.

Hyllager för frätande ämnen och brandsäkra kemikalieskåp

Efter behovsanalys och utvärdering av befintligt lagringsutrymme, där flertalet behållare i olika storlekar förvarades, arbetades en kostnadseffektiv lagerlösning fram. Eftersom förpackningarna innehöll frätande och brandfarliga varor (med flampunkt <55 °) var det viktigt att kemikalierna blev invallade och förvarade i enligt med gällande regler. DENIOS lösning innehöll säkra hyllställ med integrerade uppsamlingskärl, anpassade för förvaring av frätande ämnen, kombinerat med brandsäkra kemikalieskåp för förvaring av brandfarliga varor. Efter omfattande utvärdering av olika lösningar på marknaden valde Ecolab DENIOS som leverantör.

Leverans "just in time"

Hela förvaringslösningen anpassades efter rådande förhållanden och förpackningsdimensioner för att få en så kostnadseffektiv lagerlösning som möjligt. Leverans och installation ägde rum i nära samarbete med kunden "just in time". 

Mycket nöjd kund

Tack vare DENIOS massproducerade hyllställ anpassade för kemikalieförvaring fick kunden ett anpassat lager där ekonomi och effektivitet gick hand i hand. Lagret uppfördes på Ecolab i Tyskland och har varit i drift sedan februari 2013.

Nyfiken på mer?

Läs om - Hur Avesco höjde säkerheten för anställda genom en ny måleriverkstad >>