Kundlösningar

All case studies
Category :


Industriugn till Qatar - Nästan som att sälja sand i öken.

DENIOS bidrar till flygsäkerheten i Qatar - Nödrutschkanor testas under extrema temperaturvariationer på Doha International Airport.

Bra att de finns, men bäst om de inte behövs: Nödrutschkanor i moderna flygplan. De förblir osynliga för de flesta passagerare - eftersom de lyckligtvis sällan behöver användas.

Utmaning:
Beroende på typen av flygplan förvaras nödrutschkanorna under dörrarna eller i flygkroppens bakre ände. Liksom själva flygplanet utsätts de för extrema temperaturväxlingar. Från starter och landningar på flygplatser i heta ökenområden, till de extremt låga temperaturer som förekommer på 15 000 meters höjd. Detta gör det extra viktigt att testa nödrutschkanorna under realistiska förhållanden. Därför har Qatar Airways beställt en industriugn från  DENIOS, som ska användas för att utsätta den egna flygplansflottans nödrutschkanor för temperaturväxlingar på 80 K i samband med de årliga funktionstesterna. Temperaturområdet för testmiljön sträcker sig från -20 °C till 60 °C.
I nödsituationer blåses nödrutschkanorna upp explosionsartat med tryckluft. Man testar årligen om uppblåsningen sker tillräckligt snabbt. Före testet utsätts nödrutschkanorna i snabb följd för båda extremtemperaturerna i industriugnen. Först därefter sker funktionstestet.

Lösningen:

Den av DENIOS konstruerade och tillverkade industriugnen har en golvyta på ca 8 kvadratmeter. Här värms nödrutschkanorna först till 60 °C och kyls sedan till -20 °C. För att kunna upprätthålla dessa extrema temperaturer har DENIOS valt isoleringsmaterial med högt isoleringsvärde. Den högpresterande luftbehandlingsanläggningen består av en inre enhet och en extern kompressor som är inkapslad på grund av inomhusinstallationen och för att sänka ljudnivån. Förångaren står på anläggningens tak. Spärrmagneter håller dörrarna öppna vid behov. Eftersom dörrarna skulle frysa fast vid kylning till -20 °C finns ett separat värmesystem inbyggt i dörrkarmen. Inuti industriugnen sitter temperatursensorer som ger nödvändig återkoppling för att upprätthålla en konstant temperatur. Styrsystemet är installerat i det externa skåpet. Bland ytterligare utrustningsdetaljer kan nämnas LED-belysning och en tryckavlastningsventil i taket till klimatkammaren, om en av nödrutschkanorna skulle utlösas oavsiktligt under temperaturprovet.

Resultat och kundfördelar:
Med denna industriugn som kan efterlikna extrema temperaturväxlingar har DENIOS återigen bevisat sin globala expertis inom termisk teknik. Industriugnen kommer nu till användning vid Persiska viken och ska bidra till ännu högre flygsäkerhet., I planering och genomförande av projektet har DENIOS kunnat utnyttja sina årtionden av erfarenhet inom uppvärmning och klimatteknik samt brand- och explosionsskydd.
Projektet har styrts och samordnats av företaget Franke Care System Middle East, som har sitt kontor i Doha/Qatar och som har de nödvändiga kontakterna i regionen och erfarenhet av att driva projekt i Mellanöstern.