• Laboratoriepump
  • Batteridriven laboratoriepump för syra och bas
  • Kemikaliepump av rostfritt stål för brandfarliga vätskor
  • Handdriven pump för lösningsmedel
  • Oljepump för fat och IBC

Kemikaliepump – Laboratoriepump

För säker av- och omtappning av kemikalier behövs pumpar. DENIOS erbjuder ett brett utbud av laboratoriepumpar och kemikaliepumpar. Beroende av vilket medie som ska pumpas, hur mycket som ska pumpas och hur ofta pumpning sker finns pumpar för varje tillämpning.

Dina fördelar:

  • Rätt pump för varje kemikalie
  • Även livsmedelsgodkända pumpar
  • Olika djup  för  olika  storlekar  av behållare, fat, IBC

För smörjmedel, kalla rengöringsmedel, mjukgörare och smörjmedel, som är baserade på olja är det lämpligt att använda en elektrisk fatpump av rostfritt stål. De elektriska pumparna är särskilt lämpliga för överföring av vätskor, som inte får vara förorenade under processen. Dessa pumpar säljs som en komplett uppsättning och finns i två djup.

För brandfarliga vätskor finns EX-klassade oljepumpar som passar för pumpning av olja och andra bränslen. För livsmedel finns livsmedelsgodkända pumpar som uppfyller kraven på renlighet.

Testad och certifierad. Av högsta kvalitet för din säkerhet!