• Industriugn med rullbanor- först in, först ut
 • Industriugn med vertikala hissdörrar av rostfritt stål
 • Värmebox typ WB 12.12 för en IBC eller fat på 1 pall.
 • Industriugn typ WK 614-2K med rulljalusi och 80°C innertermperatur
 • Industriugn typ WK 314-2 för 12 fat

Industriugn från DENIOS

Förberedning av temperaturkänsliga ämnen spelar ofta en viktig roll i tillverkningsprocesserna inom kemi-, läkemedels-, livsmedels- och textilindustrin. DENIOS industriugn, som också kan beskrivas som en uppvärmd, isolerad miljöcontainer, fyller denna funktion på ett säkert och effektivt sätt.
Materialegenskaperna hos de ämnen som används samt förloppet för de olika tillverkningsprocesserna kan dock variera kraftigt.
Kraven på industriugnen är därför mycket varierande. Därtill kommer en tilltagande automatiseringsgrad och växande krav på produktivitet. Användarna kräver en ökande integration av industriugnar i produktionsprocessen och en god synkronisering med processmiljön. Omsättningen av lagerparametrarna för konstant temperatur och uppvärmningshastighet påverkas också i samma utsträckning. 

Fördelar med DENIOS industriugn:

 • Energieffektiv lösning för uppvärmning av kemikalier
 • Luftflöde säkerställer en jämn temperatur i hela lagringsytan
 • 5 års garanti
 • Integrerade uppsamlingskärl säkerställer att lagstiftning gällande förvaring av kemikalier upprätthålls
 • Finns även i brand- och explosionsskyddade versioner.

DENIOS har i mer än 25 år varit specialist både på standardiserade, och kundanpassade lösningar inom termoteknik – kundorienterat, effektivt och med överlägsen kvalitet:

 • värmeboxar
 • industriugnar
 • uppvärmningsteknik för enstaka fat eller IBC
 • kundanpassade lösningar
 • kylteknik
 • kylkammare
 • kylcontainer

Temperaturstabilitet

Alla våra industriugnar omfattas av kravet på en termisk nivå som förblir konstant även när den omgivande miljön varierar. Kombinationen av reglersystem med hög reglerförmåga och effektiva kyl- och värmesystem garanterar maximal tillförlitlighet och en jämn temperaturfördelning i systemet.

Driftskostnader

Konstruktionen hos DENIOS industriugnar anpassas helt efter kundens behov. En industriugn som utformats enligt dessa krav sänker därmed driftkostnaderna genom att undvika feldimensioneringar. DENIOS kvalitetskrav sörjer för hög driftsäkerhet. Det garanterar en problemfri drift.

Verkningsgrad

För en skonsam hantering av värdefulla råvaror är verkningsgraden en mycket viktig faktor. DENIOS har som första tillverkare av industriugnar nått detta mål helt och hållet. DENIOS använder därför enbart energioptimerade värme-, ventilations- och reglersystem. Vi tänker i termerna av ett totalsystem och kompletterar därför med de modernaste ENEV-kompatibla isolerings- och tätningsmaterialen.
Tack vare den höga standardiseringsgraden ger DENIOS industriugnar, liksom tidigare, en fantastisk kombination av pris och prestanda.

Kort uppvärmnings-/avkylningstid

I moderna, automatiserade tillverkningsprocesser med höga processhastigheter måste ämnena som används snabbt finnas tillgängliga. I industriugnar finns därför krav på snabb uppvärmning och avkylning. Högeffektiva aggregat från DENIOS uppfyller även de strängaste kraven.

Användning av värmekänsliga substanser och ämnen

Lagring av känsliga ämnen i ett definierat temperaturintervall kräver konstant temperatur, som enbart kan uppnås genom en effektiv klimatreglering. För sådana lagervaror erbjuder DENIOS industriugnar högsta säkerhet för en omfattande riskprevention med avseende på processäkerheten. På så sätt garanteras att parametrar som temperatur och viskositet kan uppfylla tillämpningskraven. En förlust av materialegenskaperna kan därmed effektivt motverkas.

Testad och godkänd. Av högsta kvalitet - För din säkerhet!