• IBC behållare standard 600 liter med träpall
 • IBC behållare 800 liter med plastpall
 • IBC skåp med uppsamlingskärl och avtappningskran
 • IBC tank med 1000 liters volym och plastpall
 • IBC tank med 800 liters volym och plastpall

IBC behållare

Lagra och transportera kemikalier säkert, enligt gällande föreskrifter, med IBC behållare från DENIOS

Fördelar:

 • UV-anpassad för uppställning utomhus
 • Påfyllningsöppning med skruvlock
 • Alla versioner är truckanpassade och lyftbara från 4 sidor
 • Transportskydd i form av hölje med en stabil stålrörsram
 • Versionen "Farligt gods" (UN- godkänd) lämpar sig för lagring och transport av farliga vätskor

IBC Typ TA av rostfritt stål, UN- godkänd


För lagring av kvalitetsmedier, frätande kemikalier eller för insamling av farligt avfall och restprodukter för avfallshantering.

Behållarna är lämpliga för:

 • för vätskor i förpackningsgrupperna II och III
 • för brandfarliga vätskor enligt MBS:föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor samt enligt TRbF 142
 • Versionen för farligt gods är godkänd för transport på väg, järnväg och hav enligt ADR.
 • för aktiv och passiv lagring som tappnings- och uppsamlingsbehållare, TRbF 120/121

Lagring av IBC behållare


Lagra behållaren säkert, enligt gällande föreskrifter, i Miljöcontainer för IBC från DENIOS.  Miljöcontainrarna  har gott om plats för mångsidig och säker lagring av IBC innehållande miljöfarliga, brandfarliga och giftiga ämnen – Vi tillverkar IBC skåp för förvaring av 1 IBC och hela vägen till stora miljöcontainrar med utrymme för 18 IBC i standardsortimentet.