• Gasskåp typ FGF 1602 för flaskor med flytande gas
 • Förvaring av gasflaskor i gasskåp typ LG 1350 för utomhusuppställning av upp till 5 flaskor
 • Gasskåp typ ST förzinkad
 • Utomhusförvaring av gasflaskor, typ DGF
 • Gasskåp typ FGF 801 för flytande gas

Säker förvaring av gasflaskor

Lagra dina gasflaskor på ett lagenligt, platssparande, och säkert sätt i ett lager från Denios. Lagren för gasflaskor är avsedda för förvaring såväl inomhus som utomhus. Beroende på modell kan man lagra mellan 1-66 gasflaskor som innehåller 11-50 kg.

Fördelar:

 • Måttanpassade för förvaring av gasflaskor
 • Låsbara dörrar förhindrar stöld och tillträde
 • Robust stålkonstruktion  i stabilt och väderbeständigt varmförzinkat utförande
 • Finns med brandsäkra väggar F30 eller brandskydd F90
 • Uppfyller normerna enligt TRG 280 (tekniska regler för tryckgas, tysk beteckning)Gasskåp för förvaring av gasflaskor utomhus.

Gasskåp för platsbesparande och säker uppställning av gasflaskor. Passande hyllor, markförankring och utskjutande tak, som skydd mot regn, vind och snö levereras gärna som extra tillbehör till Denios gasskåp.

 • Gasskåp
 • Skåp för tryckgasflaskor
 • Gasskåp för flytande gas
 • Brandklassade för utomhusbruk

Gasskåp för förvaring av gas i arbetsutrymmen

Vill du lagra gasflaskor i arbetslokaler, måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder gällande brandskydd. DENIOS gasskåp, för en brandsäker förvaring av gasflaskor i arbetsrum, erbjuder certifierad säkerhet. De är certifierade enligt SS- EN 14.470-2 och garanterar att hålla temperaturer under tillåtna värden. Detta garanterar optimal brandskydd och maximal säkerhet för gasflaskor.
Gasskåpet kan - beroende på modell och behov -utrustas med tillbehör så som frånluftsanslutning (NW75) ovanpå skåpet, monteringsskenor, armaturer och rullande ramp för enkel och säker arbetsmiljö. Hjälpmedel för att kompensera för ojämna golv, skenor och hyllor finns som tillval.

DENIOS skåp för gasförvaring uppfyller SÄIFS 1998:7 (Spränginspektionens föreskrifter för förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler- skolor, restauranger mm.) Hos Denios hittar du ettt passande skåp för dina specifika behov.
Testad och godkänd. Av högsta kvalitet för din säkerhet!