Spilloljetank och dubbelmantlad tank för kemikalier

DENIOS tillverkar högkvalitativa dubbelmantlade tankar för spillolja och behållare för farligt avfall. Nedan följer en kort sammanfattning som du som innehavare av tank till diesel, eldningsolja eller spillolja bör känna till. Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av att dieselbränsle eller olja läcker. Det är viktigt att till exempel din egen brunn inte påverkas. Läckage kan ge upphov till stora problem både inomhus och utomhus.

 1. Ägaren ska känna till vilka regler som gäller och är ansvarig för att sköta tanken och förebygga olyckor.
 2. Informera kommunens miljöförvaltning i god tid innan du installerar en tank eller cistern.
 3. Tanken ska ha ett sekundärt skydd, vara invallad och rymma hela tankens volym. Invallningen ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den.
 4. Vid tankning ska ytan vid tankområdet vara tät och möjliggöra uppsamling av spill.
 5. Skydd mot påkörning måste anordnas kring tanken.
 6. Regler för tankar och cisterner finns i Naturvårdsverkets bestämmelser (NFS 2003:24). Miljönämnden i din kommun har tillsynsansvaret över Naturvårdsverkets bestämmelser.
 7. För brandfarliga och explosiva ämnen i cisterner har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB,före detta Räddningsverket) regler för brandskydd. 

DENIOS har tillverkat produkter för miljöskydd och personskydd i 30 år. Våra produkter är alltid testade och godkända för sitt ändamål.

Spilloljetankar och avfallstankar från DENIOS är dubbelmantlade, stabil stålmantel med underhållsfri innerbehållare av PE, vilket betyder att de har integrerad invallning. Optisk läckage- och nivåindikator som standard. Oavsett om du ska förvara, transportera eller avfallshantera miljöfarliga ämnen har vi marknadens bästa lösning för dig.

Ring oss för konsultation så hjälper vi dig hitta bästa lösningen för dina behov.

Tel: 036-39 56 60 

Dubbelmantlad tank TA
Dubbelmantlad tank TA
Dubbelmantlad tank, TA för brandfarliga vätskor,
Dubbelmantlad rund tank, RC,
Dubbelmantlad förvarings och spilltank av PE,
Dubbelmantlad förvaringstank av PE,
 
 

Lagrings- och avfallstankar ska anpassas efter det lagrade ämnets karaktär. DENIOS tankar är testade och utprovade och ger därmed optimalt skydd i alla industriella områden:

 • Dubbelmantlad förvarings- och avfallstank
 • Behållare för spillolja och farligt avfall
 • ASF- och ASP-behållare
 • Industri- och kemikalietankar
 • Förråds- och samlingstankar

<p><a href="http://www.denios.se/shop/hantering-och-forvaring-av-farliga-amnen/saker-hantering-av-farliga-amnen.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" external="1"><img src="http://www.denios.de/uploads/RTEmagicC_Detail_Button_Shop_SE_28.gif.gif" width="195" height="65" /></a></p>

Mer information om: Tankstationer och spilloljetankar - Spilloljetank och dubbelmantlad tank för kemikalier

Lämplig för kemikalier och farligt avfall i följande klasser

Mycket och extremt brandfarligt hälsofarligt miljöfarligt

Du kanske även är intresserad av