"Walk in" modell

Miljöcontainer "Walk in" från DENIOS erbjuder stor variation i avseende storlek och utrustning. Med en golvyta på mellan 2 och 21 m² ger dessa lagersystem utrymme för olika användningsområden. Oavsett om det finns behov av att både förvara och hantera kemikalier, i form av avtappning eller omtappning, eller bara förvaring så uppfyller dessa miljöcontainrar de flesta behov. Miljöcontainer "Walk In" är ett bra alternativ till ett kemikalierum eller oljerum. Fördelen är att den kan placeras både invändigt och utvändigt och erbjuder flexibilitet, då den kan flyttas, vid förändrade behov.

Miljöcontainer "Walk In" finns i två produktgrupper:

 • WHG-modul container. Klassiker i industriell design med väggar i trapetsformat utseende.
 • MC-VARIO. För dig som värdesätter ett mer modernt utseende som passar in i arkitekturen hos många nya byggnader med större flexibilitet.

Oavsett vilken modell som passar bäst erbjuds alltid en produkt av högsta DENIOS-kvalitet i kombination med fackkompetens som endast erbjuds av en producent. Miljöcontainer "Walk In" äranpassade för lagring av

 • Miljöfarliga ämnen - Oisolerat utförande
 • Temperaturkänsliga ämnen - Med  isolering och uppvärmning
 • Brandfarliga vätskor - Med naturlig ventilation

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt för bästa miljösäkerhet.

 DENIOS - välj marknadsledaren.

Kemikalieförvaring i "Walk in" container
Miljöcontainer MC-Vario typ MC 2310

Miljöcontainer "Walk in" Typ MC Vario

 • Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen
 • Golvyta från 3 till 21 m²
 • Finns med både enkeldörr eller pardörrar, med valfri dörrplacering
 • Omfattande tillbehörssortiment

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Isolerad miljöcontainer
Isolerad miljöcontainer MC-Vario typ MC 4320

Miljöcontainer "Walk in" Typ MC Vario värmeisolerad

 • För att skydda temperaturkänsliga ämnen
 • Utrustad med värmeisolering av högkvalitativ mineralull, brandskyddsklass A
 • Värmesystem, finns även som Ex-version, för frostfri lagring
 • omfattande tillbehörssortiment

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Miljöcontainer "Walk in"
Miljöcontainer MC-Vario typ MC 6320
Miljöcontainer med dörr på kortsidan MC-Vario 2520-L-S

Miljöcontainer "Walk in" Typ MC Vario med naturlig ventilation

 • Lagring av brandfarliga ämnen, i de fall riskavståndet beaktas
 • lämpad för passiv lagring med naturlig ventilation
 • Utomhusuppställning
 • Omfattande tillbehörssortiment

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Miljöcontainer WHG
Miljöcontainer WHG 320

Miljöcontainer "Walk in" Typ WHG

 • Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen
 • Golvyta från 2 till 17 m²
 • Pardörrar som standard, placering på antingen lång- eller kortsidan

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Miljöcontainer WHG med pardörrar på långsidan.
Miljöcontainer med pardörrar på långsidan modell WHG 250 L-S

Miljöcontainer "Walk in" Typ WHG med naturlig ventilation

 • Lagring av brandfarliga ämnen
 • Lämpad för passiv lagring, med naturlig ventilation
 • Utomhusuppställning
 • Omfattande tillbehörssortiment

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Mer information om: "Walk in" modell -