Hyllager

Vi bygger säkra lagerlösningar. Förvara dina kemikalier i Miljöcontainer- Hyllager från Denios

Lagenlig förvaring och lagring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier är DENIOS affärsidé. Det viktigaste är att skydda miljö och människan från risker vid hantering av dessa ämnen. För det ändamålet har DENIOS utvecklat produkter som uppfyller både gällande lagar och regler samt de behov som ni som kund har.

Miljöcontainrer/Hyllager är utvecklad för optimal lagring av fat, pallar och IBCs och ger minimala investeringskostnader per lagringsplats. Alla DENIOS systemcontainer finns som isolerad version för lagring av frostkänsliga ämnen.

Basic Store står för säkerhet och komfort vid lagring av miljöfarliga kemikalier med ett mycket bra pris/prestanda förhållande.

Miljöcontainer BasicStore med skjutdörrar
Miljöcontainer BasicStore med skjutdörrar för lagring av IBC
Miljöcontainer BasicStore för lagring av fat på pallar, skjutdörr
Miljöcontainer BasicStore för lagring av IBC med pardörrar
Miljöcontainer BasicStore för lagring av IBC med skjutdörrar

Miljöcontainer BasicStore

DENIOS BasicStore står för säkerhet och komfort vid lagring av miljöfarliga ämnen och har bra pris/prestanda förhållande.

 • Lagring av upp till 32 fat eller 8 IBC
 • Stabil stålramskonstruktion
 • Väderresistent tack vare förzinkade stålplåtselement
 • Bärkraft upp till 3 000kg, vid fatlagring, och 3 600kg vid lagring av IBC
 • Miljöskydd tack vare integrerat uppsamlingskärl

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Systemcontainer för säker kemikalieförvaring
Miljöcontainer för lagring av fat på pall med skjutdörrar, typ P 814
Miljöcontainer med pardörrar typ G 314
Miljöcontainer typ G 614. I
Miljöcontainer typ A 614
Miljöcontainer med skjutdörrar typ P 814
Miljöcontainer med rulldörrar typ K 714
Miljöcontainer med rulldörrar typ P 814 System-container med rulldörrar typ K 1214
 
 

Systemcontainer (oisolerad)

Med DENIOS systemcontainer erbjuds en effektiv och beprövad produktserie. Här finns en modell för varje behov, vare sig det handlar om lagring av fat, fat på pall eller IBC.

 • Brett sortiment
 • Optimerade mått för fat, pallar och IBC lagring
 • Effektiv åtkomst och logistik med gaffeltruck
 • Finns med enkelt och dubbelt djup, med åtkomst från en eller två sidor.
 • Tack vare konstruktion med naturlig ventilation är dessa miljöcontainrar även lämpade för förvaring av brandfarliga ämnen. Detta förutsatt att riskavstånd till närliggande byggnad beaktas.
 •  

  Lämplig för kemikalier i följande klasser

  Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
  Isolerad kemikalieförvaring i miljöcontainer
  Isolerad miljöcontainer typ system-container med pardörrar

  Systemcontainer (isolerad)

  Isolerad systemcontainer från DENIOS skyddar värdefulla kemikalier från frost  eller höga temperaturer. Med dessa förvaringslösningar erbjuds både uppvärmningssystem och kylanläggningar.

  • Väggar, tak, golv och dörrar med termisk högresistent isolering
  • Standard med elvärme, kylning kan beställas som tillval
  • Integrerat uppsamlingskärl godkänt enligt gällande regler och lagstiftning
  • Levereras som "Plug & Store", ingen montering på plats och minsta möjliga arbete för kunden.
  • Kundanpassningar är möjliga på förfrågan

  Lämplig för kemikalier i följande klasser

  Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

  Mer information om: Hyllager -