Brandklassad "Walk In"

Förvara brandfarliga ämnen i Brandklassad Miljöcontainer.

Vid brand är varje sekund viktig, mer tid ger ökad säkerhet för personal, byggnad och räddningstjänst. Denios tillverkar miljöcontainer för brandfarliga kemikalier och baserat på ny EU-lagstiftning har brandmotståndet utökats från 90 till 120 minuter i enlighet med REI 120. Räddningstjänsten får ytterligare 30 viktiga minuter för att få kontroll på branden innan konsekvenserna blir enorma. Sen många år är DENIOS produktprogram känt i Europa för att leverera nödvändig säkerhet och kvalitet när det gäller förvaring och hantering av brandfarliga ämnen.

Vid förvaring av brandfarliga vätskor och ämnen bör följande tas i beaktning:

1.Brandfarliga gaser bildas från brandfarliga ämnen och är i 95% av fallen tyngre än luft, vilket innebär att denna gas hamnar i nedre delen av containern. Ventilationen i denna typ av lösning bör därför vara utformad med ventilation i nederkant och på ett sätt så att även gaser som hamnar i det integrerade uppsamlingskärlet ventileras bort. Är inte ventilationen tillräcklig stannar gaserna kvar i containern och då finns det stor risk för antändning av dessa gaser om en antändningskälla är närvarande, typ gnistbildning, gammal cigarettfimp eller annan källa som skapar gnista.

2. Vid förvaring av brandfarliga ämnen är det även viktigt att det finns möjlighet att jorda containern då det annars finns risk för statisk elektricitet. Statisk elektricitet är en av riskkällnorna vid antändning av brandfarliga gaser.

Svenska lagstiftningen reglerar att det ska finnas tillräcklig ventilation i denna typ av förvaring och som ett internationellt företag följer Denios de rekommendationer som finns i EU-lagstiftningen. Detta innebär en ventilation på ca 0,5 ggr/timma. Denios förvaringslösningar uppfyller alla de krav som ställs i den svenska lagstiftningen vid förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen.

Med Europas bredaste och säkraste produktprogram gällande brandklassade lösningar för förvaring av brandfarliga ämnen erbjuder denios högsta möjliga säkerhet för person och miljö.

BMC-serien erbjuder ett omfattade sortiment brandklassade miljöcontainrar. Från kompakta lager för fat eller småbehållare till stora lager med ytor större än 20 m² och rumshöjd upp till 2,5 meter. Till detta erbjuds ett omfattande tillbehörsprogram för att uppfylla de mest unika krav som ställs på förvaring av brandfarliga ämnen. Produkterna i BMC-serien kan även individanpassas i konstruktion och utseende.

EU-typgodkänd Brandskyddscontainer enligt EN 13501-2

Med våra EFP-Store får du standardiserade storlekar med funktioner och tillbehör som uppfyller de senaste kraven på brandskydd enligt EN 13501-2. Detta är en mycket ekonomisk lösning som är anpassade  till kraven våra kunder har. DENIOS är unika i Europa med att uppfylla denna standard, vilket är ytterligare ett bevis på den höga kvalitet som våra produkter erbjuder.

Brandklassad miljöcontainer för en IBC
Brandklassad miljöcontainer BMC 180-10 för 1 IBC
Brandklassad miljöcontainer för förvaring av fat och småbehållare BMC 150

Brandklassad Miljöcontianer Typ BMC-S

Den kompakta lösningen för lagring av ett mindre antal fat, IBC eller utrustad med hyllor - för små behållare:

 • För små behållare, upp till 8 fat eller 2 IBC
 • Brandklassad med brandskydd inuti och utanpå
 • Placering utomhus eller som en separat brandcell i byggnaden

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Brandklassad Miljöcontainer "Walk in" typ BMC-M
Brandklassad miljöcontainer BMC-M, Typ 360-K
Brandklassad miljöcontainer med pardörrar på långsidan BMC-M, Typ 600-L

Brandklassad Miljöcontainer Typ BMC-M

Mellanstorleken i vår BMC-serie, för lagring av fat, IBC eller utrustad med hyllor för småbehållare. Finns i storlekar med arbetsyta upp till 12,5 m²:

 • 4 grundstorlekar finns att välja bland
 • Enkel- eller pardörrar med 30 alternativt 90 minuters brandklassning, inbyggd på lång eller kortsidan
 • Godkänd brandklassning på upp till 120 minuter med brandskydd inuti och utanpå
 • Placering utomhus eller som en seperat brandcell i byggnaden

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Brandklassad miljöcontainer med ramp och fönster.
Brandskydds-Lager BMC-X, Typ 720-L

Brandklassad miljöcontainer Typ BMC-X

En stor miljöcontainer med arbetsyta upp till 21,5 m² och fri invändig takhöjd på 2,5m. Kombinera alla fördelar som du får med BMC-M med ännu mera plats.

Antingen skapar du ett storlager där du når alla behållare snabbt och enkelt. Eller använder du BMC-X som arbetsrum för t.ex. påfyllning eller avtappning, som arbetsrum för att blanda färg eller som utrymme för t.ex. analys och doseringsarbeten.

 • 5 grundstorlekar upp till 21,5 m²
 • Enkel- eller pardörrar med 30 alternativt 90 minuters brandklassning, inbyggd på lång eller kortsidan
 • 90 minuters brandskydd in- och utvändigt, placering utomhus eller som seperat brandcell i byggnaden

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Brandklassad miljöcontainer EFP-Store
Kemikalieförvaring i miljöcontainer EFP-Stores 600-L
Brandklassad miljöcontainer med dörr på kortsidan EFP-Stores 240-K
Invallning av brandfarliga kemikalier i miljöcontainer EFP-Stores 480-K

Brandklassad miljöcontainer Typ EFP - Store

 Med EFP-Stores presenterar DENIOS en produktserie som är tillverkad enligt europeiska riktlinjer med godkända komponenter och levererar därigenom en innovativ brandskyddslösning:

 • Brandskydd upp till 120 minuter (El 120)
 • Godkända paneler enligt EN 13501-2
 • Godkända dörrar enligt EN 1634-1
 • Testad och godkänd konstruktion för hela systemet
 • 4 standardiserade storlekar med upp till 13 m² arbetsyta

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar
frätande
giftig
hälsofara
hälsoskadligt
miljöfarligt

Mer information om: Brandklassad "Walk In" -